Department of Business Humanities and Law

Selvet sker - Bevidsthedens begivenhed

Ny bog af Ole Fogh Kirkeby

10/06/2008

" Denne bog blev således skrevet, på trods af min intention om at have afsluttet mine monografier over begivenheden med Eventum tantum. Begivenhedens ethos og Skønheden sker. begivenhedens æstetik. Men der manglede jo også noget, når nu begivenheden selv, og dens inkorporation som æstetisk virkelig hed gennem verden, var blevet behandlet, nemlig vort eget indre rum og os selv som det, der sker..."

"...Jeg håber, at læseren må begejstres af protreptikken, og at hun må begynde at udforske sit eget indre univers endnu mere, eller blot få styrket sin eksisterende tilbøjelighed hertil, af denne bog. Men mest af alt håber jeg, at læseren vil forstå, at alt i dette liv handler om begivenheden, og at hun vil bruge sine refleksive ressourcer til at gøre os klogere på den end jeg har formået"

(Ole Fogh Kirkeby, Forord til "Selvet sker. Bevidsthedens begivenhed")

 

Denne bog beskriver bevidsthedens indhold på en ny måde. Udgangspunktet er tanken som en dialog mellem to jeg’er, der kun kan forstå hinanden, fordi de forholder sig til noget tredje, men dette ”tredje jeg” har ikke de samme egenskaber som vores indre stemmer, det er snarere en resonansbund, en uendelig og fremmed dimension, der dog er så nær. Denne dimension modsvares af en form for sansning, der hverken opererer med data eller med ord, men med betydninger, og som i den mest dybe og intense forstand forbinder os med verden.

I bogen står ”øjebliksbegivenheden” og dens rolle til erindringens mange niveauer, linjer og dynamikker centralt.

Bogen præsenterer en ny erkendelsesteoretisk model, hvor tilblivelse og skeen er perspektivet på erfaring og erkendelse. Og den giver et nyt billede af hele den måde, hvorpå vores identitet bliver til på og af vores mulighed for at forme os selv som mennesker.

Tilblivelse, ikke væren, er det centrale fokus på eksistensens problemer. Det handler ikke om at blive den, man er, men om at være den, man bliver.

Bogen slutter med en introduktion til protreptikken, den basale, etiske dialog, og den henvender sig til alle kategorier af læsere, der ønsker at reflektere over, hvad det vil sige at være menneske, og over de måder, hvorpå man kan forme sit eget liv og være medskaber af andres uden at opgive idealet om frihed, myndighed og livsglæde.

Forfatteren

Ole Fogh Kirkeby er professor i ledelsesfilosofi og leder af Center for Kunst og Lederskab ved CBS.

Information om bogpræsentationen samt mulighed for at downloade slides fra dagen. Klik her

Læs mere om sammenhængen mellem de tre bøger i dokumentet

 

 

 

 

The page was last edited by: Department of Business Humanities and Law // 04/29/2013