Department of Business Humanities and Law

Professor fra CBS vinder pris

- Professor Robert Austin fra Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS vinder årets Richard Beckhard Mindepris

07/04/2008

 

Professor Robert Austin fra Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS vinder årets Richard Beckhard Mindepris

Redaktørerne på erhvervstidsskriftet, MIT Sloan Management Review har netop udråbt Rob Austin og Richard Nolan som vinderne af årets Richard Beckhard Mindepris for deres enestående artikel om planlagte forandringer og organisationsudvikling, som blev udgivet fra foråret 2006 til slutningen af sommeren 2007.

 

 

Kamp mellem skaberne og forvalterne

Artiklerne handler om kampen mellem højtuddannede, specialiserede, teknologiske og visionære ledere, kaldet skabere, og resultatorienterede ledere, kaldet forvaltere. Disse to gruppers forskellige verdensanskuelser, som begge er af afgørende betydning for virksomhedsinnovation, kan føre til bitterhed og ineffektivitet. Risiko-uvillige forvaltere tænker mest på at fordele ressourcerne effektivt og fornuftigt, mens det vigtigste for skaberne er at have en vision og et højere formål, og virksomhedsanliggender ofte kommer i anden række.

 

 

Den ægte Professor Richard Beckhard-ånd

Artiklerne behandler en ledelsesproblemstilling, der er afgørende for, om innovationsprocesserne i højteknologi-virksomheder bliver en succes eller en fiasko. Dick Beckhard ville sætte pris på forfatternes fokus på motivations- og adfærdsforskellene mellem forvalterne og skaberne, som begge udfylder væsentlige roller i sådanne virksomheder. Han ville støtte rådet til virksomhederne om at erkende den uundgåelige konflikt mellem de to ledertyper og det specifikke råd om, hvordan virksomhederne både kan dæmpe og drage fordel af ledertypernes forskelligheder, lyder det fra dommerkomiteen.

 

 

 

Richard Beckhard Mindeprisen

Prisen blev stiftet i 1984 af fakultetet på MIT Sloan School of Business i forbindelse med, at Professor Beckhard gik på pension, og prisen blev omdøbt til Richard Beckhard Mindeprisen efter hans død d. 28. december 1999.

 

 

The page was last edited by: Department of Business Humanities and Law // 04/29/2013