New book by Peter Holdt Christensen: Motivation in the workplace

News

Ny bog: Motivation på arbejdspladsen

05/13/2020

Motivation på arbejdspladsen

Peter Holdt Christensen

Motivation på arbejdspladsen

Akademisk Forlag, 400 s., 2020

Hvad er det, der motiverer os i vores arbejde? Er det penge, anerkendelse eller noget helt tredje? Og er det de samme ting, der motiverer os i dag, som for 100 år siden?

Denne grundbog om motivation på arbejdspladsen giver et samlet og opdateret overblik over, hvad forskningen ved om arbejdsmotivation. Forfatteren formidler og diskuterer både de klassiske motivationsteorier, herunder fx behaviorismen, behovsteorierne, rimelighedsteorierne og jobdesignmodellen, og en række nyere motivationsteorier såsom commitment, engagement, normbaseret motivation og meningsfuldhed i arbejdet.

Bogen giver læseren en forståelse af den kompleksitet, som motivation rummer, og udgør dermed et solidt grundlag for at arbejde med motivation såvel teoretisk som i praksis.

Yderligere info

The page was last edited by: Department of Management, Politics and Philosophy // 05/13/2020