Department of Business Humanities and Law

National Identity, Branding, History and the Company

Visit the website of the new research programme

05/21/2008

Forskningsprogrammet sætter fokus på, hvordan virksomheders fortællinger forholder sig og bidrager til identitetskonstruktioner på såvel individniveau som nationalt niveau. Det er tesen, at virksomheder spiller en central og hidtil underbelyst rolle i opbygningen og forskydninger af identitet og at denne tendens er stigende i nutidens postmoderne og globaliserede samfund. Samfund, hvor politik, økonomi, kultur, erhvervsliv og national identitet væves stadig tættere sammen.

Programmets grundlæggende problemstilling er at undersøge, hvordan virksomheder, nationer og forbrugere sammen og hver for sig har produceret, brugt og udtrykt identitet med nationale referencer i deres fortællinger, og hvordan disse fortællinger forandres og forskydes i tid og rum.

Forskningsprogrammet er organiseret som et tværfagligt samarbejde mellem tre forskningsmiljøer på CBS indenfor nationalismestudier, branding og virksomhedshistorie. Denne kombination er unik og rummer mange spændende potentialer - både i forskningsmæssig og virksomhedsstrategisk henseende.

 

Læs mere om forskningsprogrammet på www.cbs.dk/nationbranding

 

The page was last edited by: Department of Business Humanities and Law // 04/29/2013