PhD defence: Mathilde Hjerrild Carlsen

In order to obtain the PhD degree, Mathilde Hjerrild Carlsen has submitted her thesis entitled: Ledelse af engagementer: En undersøgelse af samarbejde mellem folkeskoler og virksomheder i Danmark

 
Friday, November 27, 2020 - 14:00 to 16:00

In order to obtain the PhD degree, Mathilde Hjerrild Carlsen has submitted her thesis entitled:

Ledelse af engagementer: En undersøgelse af samarbejde mellem folkeskoler og virksomheder i Danmark

Denne afhandling undersøger de samarbejdsformer, der karakteriserer interaktionen mellem folkeskoler og private virksomheder i Danmark i dag. Særligt beskæftiger den sig med ledelsesarbejdet forbundet med disse samarbejdsformer. Det gør afhandlingen ved at rette opmærksomheden mod praksis i en analyse af udvalgte skole-virksomhedssamarbejder. Med begreber fra engagementssociologien tager afhandlingen afsæt i en antagelse om en pluralitet af mulige former for gensidigt engagement, som aktørerne kan hvile deres samarbejde på. På den baggrund interesserer afhandlingen sig for de spændinger, der kan opstå, når de offentlige og private aktører i praksis forsøger at sætte retning for deres samarbejde. Det betyder, at afhandlingens blik på ledelsesarbejdet også stiller skarpt på ledelsesarbejdet som et spørgsmål om at lede i flere mulige engagementer. Endeligt peger afhandlingen på en bestemt sammenfletning af udforskende og familiært engagement, som manifesterer sig i samarbejderne og bliver retningsgivende for forbindelsen imellem de offentlige og private aktører i praksis og for deres fælles arbejde om folkeskolens undervisning.

Primary Supervisor:
Associate Professor Holger Højlund
Department of Management, Politics and Philosophy
Copenhagen Business School

Secondary Supervisors:
Senior Associate Professor Nana Vaaben
Forskning og Udvikling Videreuddannelse
University College Copenhagen

Associate Professor Magnus Paulsen Hansen
Department of Social Sciences and Business
Roskilde University

Assessment Committee:
Associate Professor Justine Grønbæk Pors (Chair)
Department of Management, Politics and Philosphy
Copenhagen Business School

Professor Ove Skarpenes
Department of Sociology and Social Work
University of Agder

Professor mso Annette Lorentsen
Department of Culture and Learning
Aalborg University

Thesis:
The thesis will be available here

*Please note in connection with the online defence that the microphone and camera of all spectators must be turned off!

Organised by CBS PhD School
Date 27 November 2020
Time 14.00-16.00
Location Teams

 

The page was last edited by: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 11/13/2020