Nye veje i velfærden med nye partnerskaber. En strategi- og ledelsesmodel for selveje i en offentlig kontekst

Ny rapport fra forskningsprojekt om netværksorganisering af lektor Holger Højlund og ph.d. studerende Charlotte Biil. Bogen kan downloades gratis her.

06/26/2015

Nye veje i velfærden med nye partnerskaber. En strategi- og ledelsesmodel for selveje i en offentlig kontekst

Af Holger Højlund og Charlotte Biil

 

velfærd

 

Denne bog handler om selveje på daginstitutionsområdet, men bogens overordnede budskab er, at partnerskaber er en velegnet ramme for strategisk læring og kompetenceudvikling på mange velfærdsområder. Bogen skal læses som en invitation til at gentænke samspillet mellem en offentlig og frivillig, samt selvejende sektor. Vi diskuterer offentlig-privat innovation i et bredt socialt perspektiv med viden hentet fra et større forskningsprojekt om netværksor- ganisering. I projektet blev der eksperimenteret med samarbejde som en strategi- og ledelsesmodel i samspillet mellem kommune og selveje. Bogen her præsenterer praktiske eksempler og teoretiske, kondenserede pointer fra projektet.

Vellykkede reformer forudsætter, at velfærdsinstitutionerne samarbejder med forældre og civilsamfund – og med hinanden. Det er en pointe, vi gerne vil have frem i denne inspirationsbog, som baserer sig på både forskning og praktisk erfaring.

Der kommer løbende reformer på velfærdsområdet, og det er en enorm udfordring for både kommuner, institutioner og civilsamfund at følge med i omstillingsprocesserne. Samtidig er der værdier på spil, som gerne skulle udmøntes i praksis. Den sidste store skolereform på daginstitutions- og skoleområdet stiller skarpt på behovet for at tænke nyt.

Hvordan omsætter vi samarbejdsværdier i bæredygtige løsninger? Det fortæller denne bog om med det formål at inspirere med en model for velfærdspartnerskaber. Et velfærdspartnerskab er et fleksibelt redskab for lederen, der ønsker at åbne sin institution op for omgivelserne. Modellen tager afsæt i et samarbejde mellem en gruppe selvejende daginstitutioner, tre kommuner, forskere og andre aktører.

Findes der en sikker opskrift på samarbejde? Måske i det perfekte kærlighedsforhold, hvor parterne kender ethvert ønske hos hinanden. Eller måske i magtrelationer, hvor den ene part er dominerende og egenrådigt sætter retning. Anderledes er det i de fleste andre relationer, hvor det som bekendt ikke altid er lige let. Med denne bog vil vi inspirere til kunsten at samarbejde.

Download bogen her:

PDF iconnye_veje_med_partnerskaber_i_velfaerd.pdf

 

The page was last edited by: Department of Management, Politics and Philosophy // 10/27/2015