Center for civil Society Studies

Publications

In the following dropdown-menu appears a list of the centers publications.

Publications 2016

Anker Brink Lund; Christian Edelvold Berg / Dansk fondshistorie

København : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet 2016, 252 s.

Anker Brink Lund / Den standhaftige fondsbevægelse
In: Jyllands-Posten, 8.10.2016, s. 23

Anker Brink Lund / Kulturkroner. Nu skal borgerne til at hoste op
In: Politiken, 9.10.2016, s. 6

Anker Brink Lund / Offentlig kommunikation
In: Kommunikationsteori: En grundbog. . red. /Jørn Helder; Jens Lautrup Nørgaard. København : Hans Reitzel 2016, s. 455-472

Anker Brink Lund / Third Sector Frames and Social Innovation: Content Analysis of Newspaper Attention
Paper presented at the ISTRA-conference, Stockholm 30.6.2016, 30 s.

Anker Brink Lund / Vi skal ud af fondsdannelsens kriseår
In: Boersen, 20.10.2016, s. 4

Anton Sylvest Lilleør; Anker Brink Lund / State of Giving Research in Denmark
Amsterdam : ERNOP 2016, 12 s.

Anker Brink Lund; Maj Lervad Grasten / A Legal Genealogy of Public-Benefit Foundations in Continental Europe
Paper presented at the DBP-conference, Copenhagen 1.12.2016, 15 s.

Gitte Meyer / Expectations and Beliefs in Science Communication : Learning from Three European Gene Therapy Discussions of the Early 1990s.
In: Public Understanding of Science, Vol. 25, No. 3, 2016, p. 317–331

Gitte Meyer / Lykkens kontrollanter- trivselsmålinger og lykkeproduktion
København : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet 2016, 252 s.

Henrik Mahncke / De store gaver; filantropiske gensidighedsrelationer i teori og praksis
København : CBS Phd School in Organisation and Management Studies 2016, 461 s.

Kasper Lindskow / Exploring Digital News Publishing Business Models – a production network approach
København : CBS Phd School in Organisation and Management Studies 2016, 482 s.

Maria Figueroa; Anker Brink Lund et al. / The Impact of the Third Sector on Social Innovation
Heidelberg : ITSSOIN.eu 2016, 108 s.

Publications 2015

Anker Brink Lund / Fra fælled til fællesskabelse In: Kultur & Fritid, Nr. 1, 1.5.2015, s. 4-9

Lilleør, Anton; Lund, Anker Brink/ The State of Giving Research in Denmark. In: Hoolwerf, Barry (ed.): Giving Europe, Paris: ERNOP, 2015.

Lund, Anker Brink/ Can Civil Society Mitigate Consequences of Crisis? In Josef Trappel et al. (eds): Media Crisis – What Crises? London: Routledge, 2015, p. 200-216.

Lund, Anker Brink / De filantropiske fødekæder. København: Realdanias Årsmagasin, 2015, s. 62-63.

Lund, Anker Brink; Berg, Christian Edelvold / Fup & fakta om filantropiske fonde. Filantropi & fondsstøtte. red. / Peter Hanke; Mette Gadegaard; Jakob Høgh Sørensen; Camilla Juul Kjærgaard. Gentofte : Exart Performances, 2015. s. 6-12 (Kulturledelse.dk - Magasin; Nr. 2). Formidling › Bidrag til bog/antologi

Lund, Anker Brink; Lilleør, Anton / Media Framing of Third Sector Activities in Europe. Heidelberg: ITSSOIN, 2015.

Lund, Anker Brink / Private fondes almene værdiskabelse
In: Carlsbergfondet Årsskrift 2015. red. /Lene Kyhse Bisgaard; Louise Engberg Willumsen; Jasmina Milenkovic; Anne Marie Nielsen. København : Carlsbergfondet 2015, s. 184-187

Michael, Florianna Lendai; Noor, Zainura Zainon; Figueroa, Maria Josefina/ Review of Urban Sustainability Indicators Assessment . I: Habitat International, Vol. 44, 2015, s. 491-500. Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

Publications 2014

Anker Brink Lund; Christian S. Nissen / Three Challenges and a Fine Kept Balance
I: Public Value Report 2013/14. red. /Konrad Mitschka. Wien : Der Österreichische Rundfunk 2014, s. 31-33 (TEXTE – Öffentlich-rechtliche Qualität im Diskurs)

Anker Brink Lund; Christian Edelvold Berg / Stort potentiale i mindre fonde
I: Den Danske Fondsanalyse 2014: Analyse af fonde med almennyttige uddelinger i Danmark. . red. /Markus Bjørn Kraft. København : Kraft & Partners A/S 2014, s. 96-100

Anker Brink Lund / Danmark for fondet 
I: Jyllands-Posten, 29.9.2014, s. 23

Anker Brink Lund / En ualmindeligt almindelig nyhedsuge
I: Journalisten, Nr. 13, 12.11.2014, s. 9

Anker Brink Lund / Nye partnerskaber og katalytisk filantropi
I: DANSIC14: Nye partnerskaber. Magasin. . red. /Mia Pallisgaard Hansen; Mathias Bruhn Lohmann; Signe Sofie Hansen. København : DANSIC 2014, s. 88

Anker Brink Lund; Christian Berg / Tirsdagsanalyse : Hvem holder øje med fondene?.
I: Politiken, 27.5.2014, s. 7

Anker Brink Lund / Ti års fondsuddelinger : Hvad er de værd. I: Den Danske Fondsanalyse 2015. red. /Markus Bjørn Kraft. København : Kraft & Partners A/S 2015, s. 98-102

Christian Edelvold Berg; Gregory Ferrell Lowe; Anker Brink Lund / A Market Failure Perspective on Value Creation. I: The Value of Public Service Media: RIPE@2013. . red. /Gregory Ferrell Lowe; Fiona Martin. Göteborg : NORDICOM 2014, s. 105-126 (RIPE Readers on PSM, Vol. 6)

Gitte Meyer; Anker Brink Lund / Almost Lost in Translation : Tale of an Untold Tradition of Journalism.
I: Retelling Journalism: Conveying Stories in a Digital Age. . red. /Marcel Broersma; Chris Peters. Leuven : Peeters 2014, s. 27-45 (Groningen Studies in Cultural Change, Vol. XLIX)

Gitte Meyer; Anker Brink Lund / Da journalisterne tabte interessen : Et bidrag til et overset paradigmeskiftes begrebshistorie. I: N O R D I C O M - Information, Vol. 36, Nr. 4, 2014, s. 51-64                                                                                                                                                          

Gitte Meyer / Det uniforme og det civile universitet In: Universitetsverdenen: Flerstemmige visioner. . ed. /Steen Nepper Larsen; Stig Skov Mortensen. Brønderslev : Tænketanken SOPHIA 2014, p. 19-23

René Bekkers; Anker Brink Lund / Perceptions of the Third Sector. Heidelberg : ITSSOIN.eu 2014.

Publications 2013
Anker Brink Lund; Gitte Meyer / Civilsamfundets ABC : Fonde og foreninger i krydsfeltet mellem stat og marked. København: Forlaget Møller, 2013 (2.udgave), 174 s.

Anker Brink Lund; Gregory Lowe Ferrell / Current Challenges to Public Service Broadcasting in the Nordic Countries. I: Public Service Media from a Nordic Horizon: Politics, Markets, Programming and Users. . red. /Ulla Carlsson. Göteborg : NORDICOM 2013, s. 51-73

Anker Brink Lund / Mangfoldighed i dansk dagspresse : Et publicistisk serviceeftersyn.
Frederiksberg : Center for Civilsamfundsstudier. CBS 2013, 118 s. (Center for Civilsamfundsstudier, Nr. 1)

Anker Brink Lund; Mark Blach-Ørsten / Media and Politics
I: Introduction to Political Sociology. red. /Benedikte Brincker. København : Hans Reitzel 2013, s. 153-170

Anker Brink Lund / Vædiskabelse i mellemstore fonde
I: Hedorfs Fond i 50 år. red. /Anne Guinot; Ole Wiberg. Frederiksberg : Hedorfs Fond 2013, s. 8-15

Anker Brink Lund / En belæring til de folkevalgte
I: Jyllands-Posten, 23.11.2013, s. 32

Anker Brink Lund / Hvor skal fællesskabet stå?
I: Berlingske Tidende, 9.5.2013, s. 20

Anker Brink Lund / Mediemøllen: Centrifugeret samfundsforståelse
I: Berlingske Tidende, 13.3.2013, s. 26

Gitte Meyer / Encounters between Science Communication Idea(l)s : A Comparative Exploration of Two Science Communication Logics, with a Focus on Possible Conflicts and the Potential for Mutual Learning.
In: Ethical Issues in Science Communication: A Theory-Based Approach: Proceedings of a symposium in Iowa State University, May 30-June 1, 2013. . ed. /Jean Goodwin; Michael F. Dahlstrom; Susanna Priest. Ames : Create Space Symposium at Iowa State University, 2013, p. 173-185

Publications 2012
Anker Brink Lund (Red.) / Dansk fondsledelse : Erfaringsbaserede oplæg til debat.
København : Handelshøjskolens Forlag 2012, 109 s.

Christian Edelvold Berg; Anker Brink Lund / Financing Public Service Broadcasting : A Comparative Perspective. I: Journal of Media Business Studies, Vol. 9, Nr. 1, 2012, s. 7-21

Anker Brink Lund; Gitte Meyer / Kan civilsamfundet redde velfærden?
I: Information, 5.3.2012, s. 18

 

The page was last edited by: Department of Business and Politics // 08/28/2018