New article in 'Samfundsøkonomen' by Niels Fuglsang (in Danish)

News

'Between Models and Reality: On the Policy Tools of the Ministry of Finance and their Role in Danish Politics' / Mellem modeller og virkelighed: Om Finansministeriets policy-redskaber og deres rolle i dansk politik

niels_fuglsang
06/16/2020

Finansministeriet har de seneste år været genstand for megen debat vedrørende dets regnemetoder og disses rolle i lovgivningsprocessen. Ved at konceptualisere disse som policyredskaber og trække på en række eksempler og interviews analyserer og diskuterer artiklen den rolle, ministeriets redskaber spiller samt de institutionelle mekanismer, der gør dem i stand til at påvirke lovgivning og den politiske debat. Der argumenteres for, at deres institutionelle placering giver dem en unik rolle i det danske vidensregime.

The page was last edited by: Department of International Economics, Government and Business // 06/19/2020