Virksomhederne bør afskaffe aldersgrænser i bestyrelserne

News

Aldersgrænser i bestyrelser er ikke tidssvarende, mener Steen Thomsen, CBS

 
11/20/2013

Da Lars Nørby Johansen indledte arbejdet med anbefalinger til god selskabsledelse i Danmark, var det med en anbefaling om netop en aldersgrænse på 70 år for bestyrelsesmedlemmer. Anbefalingen om aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer er fortsat med i komitéen for god selskabsledelses anbefalinger i den reviderede udgave fra maj 2013.

"Vi har i denne omgang valgt at lade den stå blandt anbefalingerne, men har ikke lagt skjul på, at den er blandt boblerne til at falde bort ved en senere revision, især i lyset af, at danske bestyrelser i langt højere grad har taget bestyrelsesevaluering til sig," siger Birgit Aagaard-Svendsen, finansdirektør i J. Lauritzen og formand og for Komitéen for god Selskabsledelse. "Det er et spørgsmål om at følge eller forklare, så bare fordi man ikke følger en given anbefaling, så behøver det ikke være negativt, hvis man forklarer, hvorfor man ikke gør det, og hvordan man har indrettet sig," siger Birgit Aagard-Svendsen.

Den primære anbefaling fra Komitéen for god Selskabsledelse i forhold til sammensætningen af bestyrelser, er én årlig vurdering af, hvilke kompetencer der er brug for, og hvordan de enkelte medlemmer passer ind i dette behov. Danske virksomheder holder dog i stor udstrækning stadig fast i en aldersgrænse.

Ifølge ledelsesekspert Steen Thomsen, der er professor og chef for CBS' Center for Corporate Governance, bør aldersgrænser være fortid. "Der er intet belæg for, at aldersgrænsen har nogen værdi i forhold til ledelsen af virksomheden. Jeg mener, at virksomhederne bør afskaffe aldersgrænser i bestyrelserne, da virksomhederne i dag evaluerer bestyrelsens medlemmer på andre parametre, som er langt mere relevante i forhold til at sikre en mangfoldig bestyrelse," siger Steen Thomsen.

Uddrag fra "Børsen", 20. november, 2013. Læs den fulde artikel her: http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/66391/artikel.html#ixzz2lAeXXRX1

The page was last edited by: Department of International Economics and Management // 12/17/2017