Caspar Rose kickstarter forelæsningsrække i Finansforbundet University

Professor på CBS, Caspar Rose, skød første omgang af Finansforbundet University i gang med en forelæsning om god selskabsledelse baseret på sin nyeste undersøgelse af, i hvor høj grad børsnoterede virksomheder lever op til anbefalingerne om god selskabsledelse

10/11/2013

Gennem de seneste ti år, og ikke mindst efter krisens indtog har god selskabsledelse været på dagsordenen både nationalt og i EU. Anbefalingerne er mange og spænder vidt fra åben kommunikation til sammensætningen af bestyrelser.

Den politiske nedsatte, men uafhængige 'Komitéen for god Selskabsledelse' kom med de første anbefalinger i 2001 i Danmark, og i dag findes der 78 anbefalinger til god selskabsledelse.

Selvom selv de bedste anbefalinger om god selskabsledelse ikke helt kan eliminere sager om økonomisk kriminalitet, så kan det skabe større tillid til, at ledelsen loyalt varetager ejernes eller medlemmernes interesser, lød det fra professor mso, ph.d., cand. jur og cand. merc. ved Copenhagen Business School, Caspar Rose, som forlæste ved Finansforbundets University arrangement, som løb af stablen onsdag den 28. august. ”For virksomheder i dag er det altafgørende at opbygge tillid, for tillid kan omsættes til kolde kontanter. Hvis der er tillid, er der også en større grad af villighed til at overlade kapital til den pågældende virksomhed. Men tillid er svært at opbygge og utroligt nemt at ødelægge. Derfor er anbefalingerne vigtige”, fortalte professoren, der har undersøgt, i hvor høj grad børsnoterede virksomheder i Danmark lever op til god selskabsledelse.

Flere lever op til god selskabsledelse

Anbefalingerne er såkaldt ”soft law”, hvorfor selskaberne ikke er forpligtede til at følge dem. Børsnoterede selskaber skal dog efter regler fra Nasdaq OMX København A/S enten følge anbefalingerne eller fyldestgørende gøre rede for, hvorfor de ikke følger dem.

Caspar Roses undersøgelse er til dags dato den mest omfattende af sin slags og viser, at virksomhederne gennemsnitlig lever op til 91 procent af anbefalingerne. De finansielle virksomheder ligger lige lidt over med 92 procent.

Især er det store virksomheder, som også har apparatet til at håndtere de mange anbefalinger, som slår positivt ud i undersøgelsen, men de mindre virksomheder i mindre grad evner at leve op til anbefalingerne. Et af de områder, som mange ikke evner at forklare, er CSR – Coporate Social Responsibility, mens risikostyring og intern kontrol ofte er vel forklaret. ”Overordnet viser undersøgelse, at virksomhederne har taget anbefalingerne til sig i større grad, og jo flere der følger anbefalingerne, jo mere stiger retskildeværdien, så anbefalingerne bliver ’hard law’ og ikke ’soft law’, som tilfældet er i dag", lød det fra Caspar Rose.

Spændende forelæsning

En af deltagerne ved Finansforbundets University arrangement var erhvervsrådgiver Leon Rømer fra Nordea, der fandt forelæsningen oplysende. ”Det var en rigtig god forelæsning, og Caspar Rose gjorde det utrolig godt med mange gode informationer og vinkler på dette relevante tema. Det giver absolut lyst til at deltage en anden gang på Finansforbundets University". En holdning seniorerhvervsrådgiver, Michael Hansen fra Nykredit, delte. ”Jeg skal til at læse HD i Organisation og Ledelse, så for mig var det en kærkommen mulighed for at få en briefing på den nyeste forskning inden for god selskabsledelse”.


Caspar Rose

 

Læs artiklen i "Magasinet Finans", 4. oktober 2013, 1. sektion, side 37

 

 

The page was last edited by: Department of International Economics and Management // 12/17/2017