Finansiel regulering set fra et bestyrelsesperspektiv

Bestyrelsesforeningen vil med denne konference bidrage til en diskussion om de ledelsesmæssige konsekvenser af den øgede finansielle regulering af virksomheder

 
Tuesday, December 3, 2013 - 15:30 to 18:30

Der er i de senere år sket væsentlige offentlige indgreb i finansielle virksomheders ledelse:  hvem der skal sidde i bestyrelserne, hvilke kompetencer de skal have, hvad bestyrelsen skal beskæftige sig med, hvor mange bestyrelsesposter de i øvrigt måtte have,  bestyrelsens  arbejdsformer, direktionens aflønning, finansielle virksomheders kapitalstruktur,  deres omkostningsniveau,  strategier og endda i nogle tilfælde deres liv og død. Myndighederne er blevet kritiseret for manglede kompetencer og realitetssans og for at skabe kredittørke i erhvervslivet.

Formålet med konferencen er at der i krydsfeltet mellem politik, administration og ledelse kan tages afsæt til en konstruktiv diskussion om: Er reguleringen gået for vidt? Hvad kan der gøres fremadrettet? Hvordan kan reguleringen indrettes, så den samtidigt tjener samfundets og virksomhedernes sag og giver plads til, at bestyrelserne kan lede virksomhederne og bidrage til den økonomiske vækst.

Konferencen arrangeres af Foreningen til Udvikling af Bestyrelsesarbejde i Danmark

Program

Tilmelding til: hsh@danskebestyrelser.dk

 

 

The page was last edited by: Department of International Economics and Management // 12/17/2017