Søren Bo Nielsen er afgået ved døden

News

 
11/08/2017

Det er med stor sorg, vi har erfaret, at professor Søren Bo Nielsen er afgået ved døden efter længere tids sygdom.

Søren var medlem af PeRCent og interesserede sig gennem hele sin karriere for pensionsspørgsmål.


Hans bortgang sker alt for tidligt - han blev blot 64 år gammel.  Det er svært at forstå og rumme, at Søren ikke er i blandt os længere.

Vores medfølelse samler sig om hans nærmeste familie. 


Æret være hans minde.

Svend E. Hougaard Jensen og Jesper Rangvid

_________________________________________________________________________________________

It is with great sorrow, we have been informed that Professor Søren Bo Nielsen has passed away after a long time illness. 

Søren was a member of PeRCent and had throughout his career a strong interest in pension issues. 


He passed away far too early – only 64 years old. It is hard to understand and comprehend that Søren is no long amongst us. 

We send our deepest compassion to his closet family.


All honour to his memory! 

Svend E. Hougaard Jensen Jesper Rangvid

 

 

The page was last edited by: Department of Finance // 11/09/2017