Torben Möger Pedersen appointed adjunct professor

On October 3, 2017 CEO of PensionDanmark Torben Möger Pedersen was appointed adjunct professor.

10/06/2017

The Department of Economics and the Department of Finance are pleased to announce that CEO of PensionDanmark Torben Möger Pedersen is appointed adjunct professor at CBS.

The inaugural lecture took place on October 3, 2017. The inaugural lecture was held in Danish.

CBS Rector Per Holten-Andersen and Head of the Department of Economics Lars Peter Østerdal gave welcoming speeches followed by the inaugural lecture.

Torben Möger Pedersen presented:

25 år med arbejdsmarkedspensioner

ABSTRACT
Den 1. januar 2018 er det 25 år siden, at de nye arbejdsmarkedspensioner modtog de første pensionsindbetalinger – aftalt ved overenskomst-fornyelsen i 1991 som en udmøntning af den historiske Fælleserklæring fra treparts-forhandlingerne i 1987. I starten med beskedne 0,9 pct. af lønnen, som gradvist er forhøjet til nu at udgøre 12 pct. af lønnen. Etablering af obligatoriske opsparingsbaserede pensionsordninger for alle lønmodtagere i kombination med skattefinansierede folkepensioner til alle borgere har givet Danmark et pensionssystem, som i internationale sammenhænge fremhæves som det mest bæredygtige i verden. Arbejdsmarkedspensionerne befinder sig i krydsfeltet mellem det offentlige velfærdssystem, arbejdsmarkedets aftalesystem, den finansielle sektor og den finansielle regulering samt den makro-økonomiske politik med fokus på finanspolitisk holdbarhed og effektive kapitalmarkeder. Undervejs har arbejdsmarkedspensionerne været testet på emner som governance, aktivt ejerskab, konkurrence, effektivitet og transparens og samspilsproblemer med de offentlige pensioner og udfordret af såvel længere levetider – younger for longer – som det seneste årtis skift til en lavrente og -inflationsøkonomi – low for longer. 

Torben Möger Pedersen har været aktiv deltager i hele denne proces – først som forhandler og rådgiver i design af de nye arbejdsmarkedspensioner og siden som adm. direktør for et af de største danske pensionsselskaber PensionDanmark – og vil i sin tiltrædelsesforelæsning genfortælle historien og reflektere over de skiftende agendaer og give et bud på væsentlige temaer for den forskningsmæssige indsats i Pension Research Centre (PeRCent), hvor han er co-founder og Advisory Board medlem.

Find the PDF icon slides here and a video of the lecture here (in Danish).

 

Torben Möger Pedersen
The page was last edited by: Department of Finance // 08/17/2018