Ruth Nielsen & Christina D. Tvarnø er udkommet med ny 8. udgave af Ligestillingslovene - Bind 2

09/11/2023

Professor Christina D. Tvarnø og Professor Ruth Nielsen er medforfattere sammen med Kirsten Precht og Agnete L. Andersen. 

Bogen er udkommet den 30. August 2023 og er tilgængelig via DJØF forlag her.

Om Bogen: 

Ligestillingslovene bind 2, 8. udgave, beskriver og analyserer den omfattende praksis vedrørende ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselsloven, barselsudligningsloven, lov om ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser og lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap, som er en nyskabelse fra 2018. 

I august 2022 trådte nye regler om øremærket barsel i kraft. 8. udgave gennemgår de nye regler efter revideringen af barselsloven og ligebehandlingsloven. Bogen henvender sig til blandt andet domstole, advokater og andre interessenter.

The page was last edited by: CBS LAW // 09/11/2023