Velfærdsstaten, og dens udvikling til Konkurrencestat

Ove K. Pedersen publicerer artikel i Social Politik

04/08/2014

Velfærdsstaten, og dens udvikling til Konkurrencestat

I artiklen gives en historisk analyse af velfærdsstaten som begreb i tiden efter 2. verdenskrig. Den nordiske velfærdsmodel er opbygget efter tre forestillinger om lighed: ligeværd, lige muligheder og økonomisk lighed, og disse lagde grunden til hvordan den danske velfærdsstat blev styret, organiseret og hvilke opgaver den blev pålagt.

I 1970´erne indvarsledes overgangen fra velfærdsstat til konkurrencestat ved velfærdsstaternes finansieringskrise og senere cementeredes denne ved dannelsen af en verdensøkonomi fra 1990 til dags dato. Styringen af den offentlige sektor blev centraliseret, regeringen fik ansvar for at indtægter og udgifter fandt balance, Finansministeriet blev pålagt at kontrollere den offentlige økonomi og de offentlige organisationer  lev alle underlagt økonomiske rammer og resultatkrav.

Reformeringen af den danske velfærdsstat er en af de mest succesrige. Den offentlige sektor er blevet effektiviseret, produktiviteten er forøget, den økonomiske lighed er opretholdt, kvaliteten af velfærdsydelser er forbedret, og der er igen skabt en bred politisk opbakning i befolkningen bag en høj beskatningsrate. Danmark er stadig blandt de rigeste lande i verden; sammen med Sverige er Danmark også det indkomstmæssigt mest lige land i verden.

Ove K. Pedersen: Velfærdsstaten, og dens udvikling til Konkurrencestat, pp. 7-11, i Peter Bundesen & Preben Etwil (red): Social Politik - tidsskrift for Socialpolitisk Forening Nr. 1 / 2014, ISSN 0905-8176.

The page was last edited by: Department of Business and Politics // 12/17/2017