Uffe Østergaard has published a contribute to Hans-Jørgen Schanz (ed): 50 ideer - Der ændrede verden

Nation

11/04/2014

50 ideer der ændrede verden

50 ideer -  der ændrede verden

Om den vanskelige vej til demokrati. Om kulturel evolution i jødedom, kristendom og islam. Om håb som en undren, godhed som et menneskeværk og historie i historieløshedens tid. Om mennesket som dyriske masser. Om ondskab, synd og global krise. Om usynlig magt og pompøs vælde... Læs mere . Om kunstværk, kritik og kontekst. Om kærlighed, verdensløshed og kropslig intimitet. Om lykke som en showstopper. Om stort og småt i modernisme og postmodernisme. Om suverænitet og fodfæste i nation og stat. Om Folket og fællesskabet. Om værdien af penge og det irrationelles rationalitet. Om pulsslaget i realisme og sandhedens umulighed. Om underet i skabelse og skønhedens salighed. Om lighed og velfærd, ånd og almen dannelse. Om sjælen og kroppen, om terror og tyranner. Ideer giver livet struktur, mening og retning. Ideer præger og forandrer, sammenbinder og splitter verdens befolkninger ─ men vi glemmer dem, og vi glemmer, hvad de vil os. I denne bog tager 32 forfattere livtag med 50 ideer, der har ændret verden.

Nation
Nation er et gammelt begreb, som kommer af det latinske ord for fødsel, natio. Nationalisme bygger på forestillingen om, at mennesker har én og kun én national identitet og har ret til deres egen nationalstat. Ordet og forestillingen er kun godt 200 år gammel, og i 1900-tallet har ideologien bredt sig over hele verden. Nationalisme er blevet global.

Uffe Østergaard: “Nation” pp. 179-85  Hans-Jørgen Schanz (red): 50 ideer - Der ændrede verden, 393sider, Århus Universitetsforlag 2014,  ISBN 9788771240993

The page was last edited by: Department of Business and Politics // 10/08/2019