Gitte Meyer & Anker Brink Lund har publiceret artiklen: Da journalisterne tabte interessen i Nordicom

Da journalisterne tabte interessen

01/08/2015

Nordicom Information

Da journalisterne tabte interessen. Et bidrag til et overset paradigmeskiftes begrebshistorie.

I løbet af 1960’erne blev det mærkbart, at et paradigmeskifte var i gang i dansk journalistik. De dominerende opfattelser af, hvad der kendetegnede journalistik og udgjorde den fremmeste journalistiske opgave, var ved at ændre sig. Et udtryk for paradigme- skiftet var, at repræsentanter for organiserede interesser mistede troværdighed som journalistiske kilder. Rollen som de mest troværdige kilder blev gradvis overtaget af videnskabelige specialister, der kunne opfattes som professionelt hævet over interesser. Idealer om professionalisme, som blev forbundet med teknisk dygtighed og tilsyneladende interesseløshed, satte deres præg på de nytolkninger af journalistrollen, som blev sat i system, da formaliseret journalistuddannelse skød frem og efterhånden blev del af et større kommunikationsfagligt felt. Efter mere end fire årtier er det i dag muligt at se tilbage på denne udvikling og at se den som en del af et mere omfattende samfundsmæssigt paradigmeskifte, der har givet sig mangeartede, men også logisk forbundne udslag.  

Gitte Meyer & Anker Brink Lund: "Da journalisterne tabte interessen. Et bidrag til et overset paradigmeskiftes begrebshistorie, pp. 51-64 i Nordicom-Information 36 (2014), ISBN: 978-91-87957-04-8

The page was last edited by: Department of Business and Politics // 10/08/2019