Doktorforsvar Ove K. Pedersen

Professor Ove K. Pedersen, Department of Business and Politics forsvarer sin afhandling Konkurrencestaten og Markedsstaten for erhvervelse af den filosofiske doktorgrad

Friday, November 27, 2015 - 13:00 to 19:00

Ove K. Pedersen

Doktorforsvar: Ove Kaj Pedersen

Konkurrencestaten & Markedsstaten

Professor Ove K. Pedersen, Department of Business and Politics forsvarer sin afhandling Konkurrencestaten og Markedsstaten for erhvervelse af den filosofiske doktorgrad

Disputatsen består af to bøger Konkurrencestaten (2011) og Markedsstaten (2014), der udgør en sammenhængende analyse af den moderne danske stat – dens tilblivelse og forandring.

I Markedsstaten analyseres tilblivelsen af den moderne danske stat fra 1600-tallet til 1910. Det vises hvordan lovgivere, men også historikere og retsteoretikere har udviklet en fortælling om staten og dens tilkomst, hvori sondringen mellem stat-marked-individ bliver konstituerende for hvad der kaldes den moderne stat. I bogen lægges vægt på alle tre komponenter, men især tilkomsten af den fri arbejder og dermed det individ, der for sit arbejde opnår adgang til samfundsmæssig anerkendelse og retlig beskyttelse.

I Konkurrencestaten undersøges hvordan og med hvilke begrundelser staten er blevet forandret i de sidste 25-30 år. Det vises hvordan tilkomsten af en velfærdsstat og dens forandring i retning af en konkurrencestat foregår inden for rammer af markedsstatens sondring mellem stat-marked-individ, og hvordan selve forståelsen af forandring er grundlagt ved fremkomsten af den moderne markedsstat. Forandringen fra en klassisk velfærdsstat til en konkurrencestat er i fokus.

Konkurrencestaten” og ”Markedsstaten” er begge udgivet på Hans Reitzels Forlag.

Ove K. Pedersen (f. 1948) er professor i komparativ politisk økonomi ved Department of Business and Politics, Copenhagen Business School og har tidligere været professor ved Aalborg Universitet og Københavns Universitet.  Centrale udgivelser er John L. Campbell & Ove K. Pedersen (2014): “The NationalOrigins of Policy Ideas: Knowledge Regimes in the United States, France, Germany, and Denmark” (Princeton University Press); Bengt Jacobsson, Per Lægreid & Ove K. Pedersen (2004): “Europeanization and Transnational States: Comparing Central Nordic Governments” (Routledge); John L. Campbell & Ove K. Pedersen (eds). (2001): “The Rise of Neoliberalism and Institutional Analysis” (Princeton University Press). I 2010 var Ove K. Pedersen medredaktør på ”Oxford Handbook of Comparative Institutional Analysis” (Oxford University Press); herudover har han udgivet eller været medudgiver på en lang række bøger og artikler på flere sprog.

Bedømmelsesudvalg:
Professor, dr., Kerstin Jacobsson, Göteborg Universitet
Professor, dr. philos., Rune Slagstad, Institutt for Samfunnsforskning, Oslo
Professor dr. phil., Sverre Raffnsøe, Copenhagen Business School.

Officielle opponenter:
Professor Kerstin Jacobsson, Göteborg Universitet, Sverige
Professor Rune Slagstad, Institutt for Samfunnsforskning, Norge

Forsvaret ledes af Forskningsdekan Peter Møllgaard.

Der er almindelig adgang til forsvaret, men af hensyn til arrangementet bedes de der ønsker at deltage tilmelde sig her.

 

The page was last edited by: Department of Business and Politics // 10/08/2019