CCP Spring Meeting 2015


Tuesday, April 21, 2015 - 10:45 to 16:00

Dagsorden:

10.45 Ankomst

11.00 Velkomst ved Niels Westergård-Nielsen, CBS

11.15 Afrapportering fra CCP sygefraværsprojektet ved Anders Frederiksen, AU

12.00 Frokost

12.30 Indlæg ”Big data as a key ingredient in product development” ved Kåre Buch Petersen og Morten Meldgaard, Chr. Hansen.

13.30 Indlæg ”Postbudet ringer altid 2 gange - Tanker om teams fra 2 årtier” ved Tina Østergaard, PostNord AB/PostDanmark

14.30 Kaffepause

14.45 Indlæg om LEAP projektet ved Lotte Bøgh Andersen, AU

15.15 Indlæg om nyt forskningsprojekt om den finansielle sektor ved Lars Ohnemus, CBS

15.45 Fremtidige CCP aktiviteter ved Anders Frederiksen, AU

16.00 Afslutning

 

The page was last edited by: Department of International Economics and Management // 02/03/2020