pmhjur

CBS LAW

Peter
Møgelvang-Hansen
Professor emeritus


E-mail: pmh.law@cbs.dk
Primary research areas

Peter Møgelvang-Hansens research interests lie primarily within consumer law, contract law, and enforcement.

Curriculum Vitae
Link to this homepage
www.cbs.dk/en/staff/pmhjur
Selected publications
  • Købelovsudvikling – i dansk perspektiv. Den absolutte reklamationsfrist i forbrugerkøb, Artikel i Svensk Juristtidning nr. 3/19 s. 255-271, 2019.
  • Kreditorforfølgning - Materiel foged-og konkursret, 8. udg., 2019 (medforfatter)
  • Markedsføringsretten, 3. udg. 2017 (medforfatter)
  • Anmeldelse af Susanne Karstoft: Forbrugeraftaleloven med kommentarer, Ugeskrift for Retsvæsen 2018 B.215-216.
Publications List
Publications sorted by:
2022
Peter Møgelvang-Hansen; Jan Trzaskowski / Direkte markedsføring
In: Markedsføringsretten. ed. /Peter Møgelvang-Hansen; Thomas Riis; Jan Trzaskowski. København : Ex Tuto Publishing 2022, p. 215-264
Book chapter
Peter Møgelvang-Hansen / Kontraktretten i en markedsføringsretligt perspektiv
In: Markedsføringsretten. ed. /Peter Møgelvang-Hansen; Thomas Riis; Jan Trzaskowski. København : Ex Tuto Publishing 2022, p. 497-513
Book chapter
Peter Møgelvang-Hansen; Jakob Juul-Sandberg / Kreditorforfølgning : Materiel foged- og konkursret.
9.ed.København : Karnov Group 2022, 544 p.
Book
Peter Møgelvang-Hansen (Author) ; Thomas Riis (Author) ; Jan Trzaskowski (Author) / Markedsføringsretten
København : Ex Tuto Publishing 2022, 795 p.
Anthology
Peter Møgelvang-Hansen; Jan Trzaskowski / Produktspecifik regulering
In: Markedsføringsretten. ed. /Peter Møgelvang-Hansen; Thomas Riis; Jan Trzaskowski. København : Ex Tuto Publishing 2022, p. 393-450
Book chapter
Peter Møgelvang-Hansen / Reguleringsmetoder, generalklausuler og retshåndhævelse
In: Markedsføringsretten. ed. /Peter Møgelvang-Hansen; Thomas Riis; Jan Trzaskowski. København : Ex Tuto Publishing 2022, p. 49-90
Book chapter
Peter Møgelvang-Hansen / Vildledende og aggressiv markedsføring
In: Markedsføringsretten. ed. /Peter Møgelvang-Hansen; Thomas Riis; Jan Trzaskowski. København : Ex Tuto Publishing 2022, p. 91-138
Book chapter
2021
Peter Møgelvang-Hansen / L 2020-11-19 nr. 1642 om ændring af arbejdsløshedsforsikringsloven m.fl.
In: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, No. 4, 2021, p. 445-447
Journal article
Peter Møgelvang-Hansen / L 2020-11-19 nr. 1714 om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.fl.
In: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, No. 4, 2021, p. 447-447
Journal article
Peter Møgelvang-Hansen / L 2020-11-19 nr. 1715 om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner.
In: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, No. 4, 2021, p. 447-447
Journal article
More results... (total 200 results)