pmhjur

CBS LAW

Peter
Møgelvang-Hansen
Professor emeritus


E-mail: pmh.law@cbs.dk
Primary research areas

Peter Møgelvang-Hansens research interests lie primarily within consumer law, contract law, and enforcement.

Curriculum Vitae
Link to this homepage
www.cbs.dk/en/staff/pmhjur
Selected publications
  • Købelovsudvikling – i dansk perspektiv. Den absolutte reklamationsfrist i forbrugerkøb, Artikel i Svensk Juristtidning nr. 3/19 s. 255-271, 2019.
  • Kreditorforfølgning - Materiel foged-og konkursret, 8. udg., 2019 (medforfatter)
  • Markedsføringsretten, 3. udg. 2017 (medforfatter)
  • Anmeldelse af Susanne Karstoft: Forbrugeraftaleloven med kommentarer, Ugeskrift for Retsvæsen 2018 B.215-216.
Publications List
Publications sorted by:
2021
Peter Møgelvang-Hansen / L 2020-11-19 nr. 1642 om ændring af arbejdsløshedsforsikringsloven m.fl.
In: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, No. 4, 2021, p. 445-447
Journal article
Peter Møgelvang-Hansen / L 2020-11-19 nr. 1714 om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.fl.
In: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, No. 4, 2021, p. 447-447
Journal article
Peter Møgelvang-Hansen / L 2020-11-19 nr. 1715 om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner.
In: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, No. 4, 2021, p. 447-447
Journal article
Peter Møgelvang-Hansen / L 2020-12-29 nr. 2198 om ændring af barselsudligningsloven
In: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, No. 5, 2021, p. 671-673
Journal article
Peter Møgelvang-Hansen / L 2020-12-29 nr. 2200 om ændring af arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven
In: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, No. 5, 2021, p. 675-680
Journal article
Peter Møgelvang-Hansen / L 2020-12-29 nr. 2201 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsatslov m.fl.
In: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, No. 5, 2021, p. 680-683
Journal article
Peter Møgelvang-Hansen / L 2020-12-29 nr. 2202 om ændring af lov om social pension m.fl.
In: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, No. 5, 2021, p. 683-695
Journal article
Peter Møgelvang-Hansen / L 2020-12-29 nr. 2204 om ændring af barselsloven m.fl.
In: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, No. 5, 2021, p. 704-705
Journal article
Peter Møgelvang-Hansen / L 2020-12-29 nr. 2206 om ændring af lov Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag m.fl.
In: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, No. 5, 2021, p. 706-708
Journal article
Peter Møgelvang-Hansen / L 2020-12-29 nr. 2217 om ændring af lov om forsøg med socialt frikort
In: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, No. 5, 2021, p. 733-733
Journal article
More results... (total 200 results)