pmhjur

CBS LAW

Peter
Møgelvang-Hansen
Professor emeritus


E-mail: pmh.law@cbs.dk
Primary research areas

Peter Møgelvang-Hansens research interests lie primarily within consumer law, contract law, and enforcement.

Curriculum Vitae
Link to this homepage
www.cbs.dk/en/staff/pmhjur
Selected publications
  • Købelovsudvikling – i dansk perspektiv. Den absolutte reklamationsfrist i forbrugerkøb, Artikel i Svensk Juristtidning nr. 3/19 s. 255-271, 2019.
  • Kreditorforfølgning - Materiel foged-og konkursret, 8. udg., 2019 (medforfatter)
  • Markedsføringsretten, 3. udg. 2017 (medforfatter)
  • Anmeldelse af Susanne Karstoft: Forbrugeraftaleloven med kommentarer, Ugeskrift for Retsvæsen 2018 B.215-216.
Publications List
Publications sorted by:
2022
Peter Møgelvang-Hansen; Jan Trzaskowski / Direkte markedsføring
In: Markedsføringsretten. ed. /Peter Møgelvang-Hansen; Thomas Riis; Jan Trzaskowski. København : Ex Tuto Publishing 2022, p. 215-264
Book chapter
Peter Møgelvang-Hansen / Kontraktretten i en markedsføringsretligt perspektiv
In: Markedsføringsretten. ed. /Peter Møgelvang-Hansen; Thomas Riis; Jan Trzaskowski. København : Ex Tuto Publishing 2022, p. 497-513
Book chapter
Peter Møgelvang-Hansen; Jakob Juul-Sandberg / Kreditorforfølgning : Materiel foged- og konkursret.
9.ed.København : Karnov Group 2022, 544 p.
Book
Peter Møgelvang-Hansen / L 2022-03-228 nr.343 om ændring af barselsloven
In: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, No. 3, 2022, p. 584-592
Journal article
Peter Møgelvang-Hansen / L 2022-03-28 nr.371 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om arbejdsløshedsforsikring
In: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, No. 1, 2022, p. 91-92
Journal article
Peter Møgelvang-Hansen / L 2022-03-28 nr.383 om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler
In: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, No. 1, 2022, p. 94-95
Journal article
Peter Møgelvang-Hansen / L 2022-05-24 nr.693 om ændring af dagtilbudsloven m.fl.
In: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, No. 3, 2022, p. 626-629
Journal article
Peter Møgelvang-Hansen / L 2022-06-14 nr.834 om ændring af SU-loven
In: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, No. 3, 2022, p. 696-697
Journal article
Peter Møgelvang-Hansen / L 2022-06-21 nr.875 om ændring af socialpensionslov m.fl.
In: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, No. 3, 2022, p. 727-728
Journal article
More results... (total 200 results)