pmhjur

CBS LAW

Peter
Møgelvang-Hansen
Professor emeritus


E-mail: pmh.law@cbs.dk
Primary research areas

Peter Møgelvang-Hansens research interests lie primarily within consumer law, contract law, and enforcement.

Curriculum Vitae
Link to this homepage
www.cbs.dk/en/staff/pmhjur
Selected publications
  • Købelovsudvikling – i dansk perspektiv. Den absolutte reklamationsfrist i forbrugerkøb, Artikel i Svensk Juristtidning nr. 3/19 s. 255-271, 2019.
  • Kreditorforfølgning - Materiel foged-og konkursret, 8. udg., 2019 (medforfatter)
  • Markedsføringsretten, 3. udg. 2017 (medforfatter)
  • Anmeldelse af Susanne Karstoft: Forbrugeraftaleloven med kommentarer, Ugeskrift for Retsvæsen 2018 B.215-216.
Publications List
Publications sorted by:
2020
Peter Møgelvang-Hansen / Betænkninger og andet lovforberedende arbejde
In: Skriftlig jura: Den juridiske fremstilling. . ed. /Thomas Riis; Jan Trzaskowski. København : Ex Tuto Publishing 2020, p. 373-393
Book chapter > peer review
Børge Dahl; Peter Møgelvang-Hansen; Thomas Riis / Erhvervsjura : I et markedsøkonomisk perspektiv.
15.ed.København : Handelshøjskolens Forlag 2020, 565 p.
Book
Michael Kistrup; Lars Lindencrone Petersen; Peter Møgelvang-Hansen / Fogedsager
6.ed.København : Karnov Group 2020, 897 p.
Book
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2019-12-17 nr. 1420 om ændring af social pensionslov m.fl.
In: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Vol. 2019, No. 6, 2020, p. 727-730
Journal article
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2019-12-17 nr. 1423 om ændring af lov om scenekunst
In: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Vol. 2019, No. 6, 2020, p. 735-736
Journal article
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2019-12-17 nr. 1555 om ændring af sygedagpengeloven
In: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Vol. 2019, No. 6, 2020, p. 775-776
Journal article
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2019-12-17 nr. 1556 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
In: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Vol. 2019, No. 6, 2020, p. 776-777
Journal article
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2019-12-17 nr. 1557 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.
In: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Vol. 2019, No. 6, 2020, p. 777-780
Journal article
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2019-12-17 nr. 1558 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.
In: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Vol. 2019, No. 5, 2020, p. 780-793
Journal article
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2019-12-17 nr. 1559 om ændring af social pensionslov m.fl.
In: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Vol. 2019, No. 6, 2020, p. 793-799
Journal article
More results... (total 200 results)