Plijur

CBS LAW

Patrik
Lindskoug
Associate professor


Room: SOL/C5.04
Tel:
+4538154298
E-mail: pli.law@cbs.dk
Primary research areas
 • Contract Law and Law of Obligations
 • Property Law
 • International and Comparative Private Law
 • Credit- and Financial Security Law
Administrative tasks
 • Course responsible, Formueret II, BSc in Business Administration and Commercial Law
 • Course responsible, Komparativ kontraktret, BSc in Business Administration and Commercial Law
 • Course responsible, Kreditret, BSc in Business Administration and Commercial Law
 • Course responsible, Arbejdsret, BSc in Business Administration and Commercial Law
 • Course responsible, Videregående arbejdsret og personaleøkonomi, MSc in Business Administration and Commercial Law
 • Course responsible, Arbejdsret og personalejura, MSc in Business Administration and Commercial Law
Curriculum Vitae
Link to this homepage
www.cbs.dk/en/staff/plijur
Courses
 • Formueret II (Property and Obligations), BSc in Business Administration and Commercial Law
 • Komparativ kontraktret (Comparative Contract Law), BSc in Business Administration and Commercial Law
 • Kreditret (Credit and Securities), BSc in Business Administration and Commercial Law
Supervision
 • Project 1 and 2
 • Bachelor projects
 • Master theses
Selected publications
 • Internationellt privat- och processrättsliga regler vid konsumenthandel på Internet, Juridisk Tidskrift 1998/99 nr. 4, pp. 869-893.
 • Lex Cyberia – ett IT-rättsligt forskningsprojekt, bidrag till IT och juristutbildning – Nordisk årsbok i rättsinformatik 2000 (red. Peter Wahlgren), pp. 85-92.
 • Domsrätt och lagval vid elektronisk handel, 2004. Lund 2004.
 • Om e-handelslagens tillämplighet vid gränsöverskridande marknadsföring, Svensk Juristtidning 4/2006, pp. 397-409.
 • Jurisdiction and Internet in Relation to Commercial Law Disputes in a European Context, sammen med Ulf Maunsbach, bidrag til ICT Legal Issues, Scandinavian Studies in Law vol. 56. Stockholm 2010 (red. Peter Wahlgren), pp. 303-328.
 • Rom I-förordningen. Cession. Och partsautonomi? Bidrag till Festskrift till Boel Flodgren, Lund 2011, pp. 213-226
Publications List
Publications sorted by:
2019
Patrik Lindskoug / Property and Its Limits
In: Nordic Law in European Context. ed. /Pia Letto-Vanamo; Ditlev Tamm; Bent Ole Gram Mortensen. Cham : Springer 2019, p. 135-151 (Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, Vol. 73)
Book chapter > peer review
2018
Patrik Lindskoug / Contract Law
In: Introduction to EU Internet Law. ed. /Jan Trzaskowski; Andrej Savin; Patrik Lindskoug; Björn Lundqvist. København : Ex Tuto Publishing 2018, p. 309-325
Book chapter > peer review
Jan Trzaskowski (Editor) ; Andrej Savin (Editor) ; Patrik Lindskoug (Editor) ; Björn Lundqvist (Editor) / Introduction to EU Internet Law
København : Ex Tuto Publishing 2018, 400 p.
Anthology
Patrik Lindskoug / Jurisdiction and Applicable Law
In: Introduction to EU Internet Law. ed. /Jan Trzaskowski; Andrej Savin; Patrik Lindskoug; Björn Lundqvist. København : Ex Tuto Publishing 2018, p. 355-395
Book chapter > peer review
2017
Patrik Lindskoug / Aspects of Danish International Insolvency Law : 1917-2017.
In: Erhvervsretlige emner 1917-2017. ed. /Vishv Priya Kohli; Peter Arnt Nielsen. København : Djøf Forlag 2017, p. 157-168
Book chapter > peer review
Patrik Lindskoug / Bokanmeldelse af Anna Warbergs Gränsöverskridande insolvens
In: Tidsskrift for Rettsvitenskap, Vol. 130, No. 5, 2017, p. 493-502
Book review
Patrik Lindskoug / Förutsättningar för vindikation och separation när egendom förlorats genom brott
In: Modern affärsrättStockholm : Wolters Kluwer 2017, p. 145-160
Book chapter > peer review
2016
Patrik Lindskoug / Från handpant til underpant : Om dansk tinglysning och svensk registerpant.
In: Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet, No. 3, 2016, p. 558-575
Journal article > peer review
Patrik Lindskoug / Visse aspekter af sameje i henholdsvis dansk og svensk ret
In: Liber Amicorum Peter Møgelvang-Hansen. ed. /Børge Dahl; Thomas Riis; Jan Trzaskowski. København : Ex Tuto Publishing 2016, p. 315-332
Book chapter > peer review
2015
Patrik Lindskoug / Avtalsprincip eller traditionsprincip : Några sakrättsliga erfarenheter från det danska perspektivet.
In: Tidsskrift for Rettsvitenskap, Vol. 128, No. 2, 2015, p. 184-221
Journal article > peer review
More results... (total 18 results)