mtlaw

CBS LAW

Michael
Tell
Associate professor


E-mail: mt.law@cbs.dk
Dummy profile picture
Administrative tasks
  • Course responsible: Tax Law 1, MSc in Business Economics and Auditing
  • Course responsible: Business Taxation, MSc in Business Economics and Auditing

 

Link to this homepage
www.cbs.dk/en/staff/mtlaw
Courses
  • Tax Law 1, MSc in Business Economics and Auditing
  • International Tax Law, MSc in Business Economics and Auditing
Supervision
  • Master theses
Publications sorted by:
2021
2020
Peter Koerver Schmidt; Michael Tell; Katja Dyppel Weber / International skatteret : I et dansk perspektiv.
2.ed.København : Hans Reitzels Forlag 2020, 448 p.
Book
Jakob Bundgaard; Michael Tell / The Preference of Debt over Equity for Tax Purposes
In: Corporate Taxation, Group Debt Funding and Base Erosion: New Perspectives on the EU Anti-Tax Avoidance Directive. . ed. /Gianluigi Bizioli; Mario Grandinetti; Leopoldo Parada; Giuseppe Vanz; Alessandro Vicini Ronchetti. Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer 2020, p. 15-31 (EUCOTAX Series on European Taxation, Vol. 67)
Book chapter > peer review
2019
Michael Tell / Avancebeskatning
In: Erhvervsbeskatning: Med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen. . ed. /Christian Skovgaard Hansen; Troels Michael Lilja. København : Djøf Forlag 2019, p. 123-170
Book chapter > peer review
Peter Koerver Schmidt; Jakob Bundgaard; Michael Tell / Implementering af skatteundgåelsesdirektivet (ATAD) i dansk ret
In: SR-Skat, No. 1, 2019, p. 53-62
Journal article > peer review
Michael Tell / Nyt fra EU-Domstolen om sambeskatning og grænseoverskridende underskudsudnyttelse
In: SR-Skat, Vol. 30, No. 7, 2019, p. 377-385
Journal article > peer review
Jakob Bundgaard; Louise Fjord Kjærsgaard; Michael Tell / Status på omgåelsesklausulen i ligningslovens § 3 : Ved overgangen til Skatteundgåelsesdirektivets GAAR.
In: Skat Udland, No. 10, 2019, p. 944-953
Journal article
Louise Fjord Kjærsgaard; Michael Tell; Henrik Guldhammer Nielsen / Transfer pricing - Status på skønsmæssige ansættelser
In: Revision & Regnskabsvæsen, Vol. 88, No. 11, 11.2019, p. 62-78
Journal article > peer review
2018
Jakob Bundgaard; Michael Tell; Lars Bo Aarup / Fradrag for erhvervsmæssige udgifter i koncerner efter ligningslovens § 8 N : Et EU-retligt perspektiv.
In: Skat Udland, No. 4, 2018, p. 116-119
Journal article > peer review
Louise Fjord Kjærsgaard; Katja Dyppel Weber; Michael Tell / Koncernfinansiering i lyset af negative renter : En analyse af reglerne om transfer pricing og rentefradragsbegrænsning.
In: SR-Skat, Vol. 30, No. 5, 2018, p. 308-316
Journal article > peer review
More results... (total 40 results)