jbojur

CBS LAW

Jane
Bolander
Professor


Room: POR/18.B-1.123
Tel:
+4538152631
E-mail: jbo.law@cbs.dk
J
Presentation

Tax Law in relation to the business sector as well as the private sector.

Get to know Jane in the video presentation below (note: the video is only available in danish)

Primary research areas
 • Tax Law
 • Insolvency Taxation
 • Corporate Taxation
Administrative tasks
 • Study director, Master in Tax Law
 • Course responsible, Insolvency Taxation, Master in Tax Law
 • Course responsible, Tax Law, HD in Auditing
 • Course responsible, Commercial Taxation, HD in Auditing
 • Course responsible, Master theses, Master in Tax Law
 • Course responsible, Tax Law, BSc in Business Administration and Commercial Law 
 


 

 

Curriculum Vitae
Link to this homepage
www.cbs.dk/en/staff/jbojur
Courses
 • Skatteret, MSc in Business Economics and Auditing
 • Skatteret, BSc in Business Administration and Commercial Law
 • Insolvensbeskatning, Master in Tax Law
 • Selskabsbeskatning, Cand.merc.aud.
 • Masterafhandling, Master in Tax Law
    


   
Supervision
 • Project 1 and 2
 • Bachelor projects
 • Master theses
Selected publications
 • Beskatning ved gældseftergivelse, Thomson, 1999, (PhD)
 • Text Book on Income Tax, DJØF.
Publications List
Publications sorted by:
2021
Jane Bolander; Inge Langhave / Henstand
In: SR-Skat, Vol. 33, No. 1, 2.2021, p. 1-3
Comment/debate
Jane Bolander; Inge Langhave / Hjemmekontor og fast driftssted
In: SR-Skat, Vol. 33, No. 1, 2.2021, p. 3-8
Comment/debate
Jane Bolander / Kursgevinst ved omlægning/eftergivelse af gæld : Begrænsning af retten til fremførsel af underskud mv. Tab ved indfrielse af gæld i fremmed valuta.
In: SR-Skat, 4.2021, p. 104-107
Comment/debate
Jane Bolander / Støtteerklæring og fradrag for tab
In: SR-Skat, 4.2021, p. 101-104
Comment/debate
2020
Jane Bolander / Andelshaverkonti, konkurs og retserhvervelse
In: SR-Skat, Vol. 32, No. 2, 2020, p. 46-48
Journal article
Jane Bolander / Beskatning efter ligningslovens § 16 E, personkreds omfattet af ligningslovens § 2
In: SR-Skat, Vol. 32, No. 5, 7.2020, p. 187-190
Journal article
Jane Bolander / Betingelser for omvalg - genoptagelse
In: SR-Skat, Vol. 32, No. 8, 2020, p. 324-327
Journal article
Jane Bolander / COVID-19 og fuld skattepligt
In: SR-Skat, Vol. 32, No. 8, 2020, p. 321-324
Journal article
Jane Bolander / Hovedanpartshavers rådighed over selskabs aktiver : Underskud, udbytte og fikseret leje.
In: SR-Skat, Vol. 32, No. 5, 7.2020, p. 185-187
Journal article
Jane Bolander / Kursgevinstbeskatning af kommanditist - Non recourse - Hæftelsesbegrænsning - Kapitalens fri bevægelighed
In: SR-Skat, Vol. 32, No. 2, 2020, p. 48-51
Journal article
More results... (total 107 results)
Outside activities
 • Chairperson in Skatterådet, Skatteministeriet (2020-)
 • Member of Editorial Office, SR-skat, Karnov Forlag