Instruktor til fagene Introduktion til programmering og Numeriske Algoritmer på HA(mat.)


En stilling som instruktor inden forgrundlæggence programmering og numeriske algoritmer er ledig. Ansættelse sker med tilknytning til Institut for Finansiering og løber i maksimalt 3 år.

Det drejer sig om et instruktorat i forbindelse med faget ”Introduktion til programmering” på HA(mat)-studiets 1. semester og det efterfølgende fag ”Numeriske Algoritmer” på HA(mat)-studiets 2. semester. Der kan findes en nærmere beskrivelse af indholdet i fagene, som de så ud i 2022/2023: https://kursuskatalog.cbs.dk/2022-2023/BA-BMECO1900U.aspx  og https://kursuskatalog.cbs.dk/2022-2023/BA-BMECO1901U.aspx  

Stillingen som instruktor er en deltidsstilling med undervisningsopgaver. Undervisningen foregår på et grundlæggende niveau og som supplement til den undervisning, som varetages af undervisere på lektor- eller professorniveau. 

Ansvarsområder 

Stillingen som instruktor er en deltidsstilling med selvstændige, uafhængige undervisningsopgaver. Undervisningen omfatter gennemførelse af ugentlige opgaveregningstimer og udgør et supplement til den forelæsningsundervisning, som varetages af forelæseren. Omfanget af undervisningen i instruktoratet udgør cirka 6 ugentlige konfrontationstimer i 12 uger per fag med start primo september 2023.

​Kvalifikationer  

Ansøger skal have enten en eksamen på bachelorniveau, have afsluttet mindst 2 års studier på et relevant bachelorprogram eller have tilsvarende kvalifikationer. Der bliver lagt vægt på ansøgerens undervisningspotentiale. 

​Løn og ansættelsesvilkår 

Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst for studenterundervisere ved universiteter mv. Lønnen vil blive udbetalt for de lagte timer, der indberettes via LOENUA. Timelønnen er på nuværende tidspunkt kr. 229,70 pr. time samt pensionsbidrag på 1,78%.

CBS' direktion har besluttet, at alle instruktorer, som ansættes på CBS, skal deltage i et instruktor-introduktionskursus arrangeret af Teaching & Learning. Formålet med kurset er at indføre underviserne i generelle universitetspædagogiske principper og specifikt præsentere og øve de undervisningsmetoder og læringsformer, der anvendes på et universitet.

​Rekrutteringsprocessen

Copenhagen Business School inviterer alle kvalificerede kandidater til at søge stillingen. Et ansættelsesudvalg vil vurdere ansøgningerne og indkalde et udvalg af kvalificerede kandidater til samtale.

Et af CBS’ strategiske mål er at fremme mangfoldighed og diversitet i vores organisation. Derfor bestræber vi os på en ansættelsesproces, der mindsker potentiel bias. Vi opfordrer derfor ansøgere til ikke at inkludere foto eller unødvendige oplysninger om personlige forhold i ansøgningen.

Yderligere information 

For yderligere information kontakt venligst: Jens Dick-Nielsen, Institut for Finansiering, e-mail: jdn.fi@cbs.dk eller Patrik Kristiansen, Institut for Finansiering, e-mail: pkr.fi@cbs.dk

Ansøgning 

Ansøgning bedes indsendt via det elektroniske rekrutteringssystem ved at benytte nedenstående link.

​Ansøgning skal indeholde: 

  • Motiveret ansøgning 
  • Dokumentation for eventuel tidligere undervisningserfaring
  • CV

Ansøgerne vil blive bedømt af en professor, som er ansat ved Copenhagen Business School. 

Du kan læse mere om Copenhagen Business School på www.cbs.dk og instituttet på www.cbs.dk/fi

Ansøgningsfrist: 11. april 2023.

Søg online

 

WE TRANSFORM SOCIETY WITH BUSINESS

CBS er et globalt anerkendt business universitet med dybe rødder i den nordiske, socioøkonomiske model. Vi har et bredt fokus på erhvervslivets og samfundets udfordringer i det 21. århundrede. Derfor har vi en samlet portefølje af tværfaglig forskning og uddannelse af høj kvalitet, der har styrket generationer af fagfolk og ledere i den private sektor og andre steder.

Universitetet ligger på Frederiksberg og har ca. 21.000 fuldtids- og deltidsstuderende, 760 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere, 210 ph.d.-studerende og 680 administrative medarbejdere samt en portefølje af bachelor-, kandidat-, MBA/EMBA-, ph.d.-og efter-/videreuddannelser udbudt på både dansk og engelsk.


Med vores globale profil følger en forpligtelse til at bidrage til udviklingen af transformative kompetencer hos studerende, kandidater og virksomhedsledere gennem vores uddannelsesaktiviteter og muligheder for livslang læring. Komplekse udfordringer kræver en fælles indsats, og derfor fokuserer vores strategi på at styrke nuværende og starte nye partnerskaber med andre videnskaber, erhvervslivet, myndigheder og civilsamfundet.

CBS arbejder kontinuerligt med at blive en mangfoldig og inkluderende organisation, og vi opfordrer alle uanset kønsidentitet og -udtryk, alder, etnicitet, religiøs overbevisning, LGBT+-status, kulturel baggrund m.m. at søge.
Kontakt os hvis du har brug for assistance i søge- eller ansættelsesprocessen, hvis der er noget, vi skal vide, eller hvis du som person med handicap ønsker at gøre brug af din fortrinsret.

 

 

How to apply

1. Enter the vacant position you wish to apply for
Click on the link Apply online at the bottom of the page. You will then be directed to an external webpage which is the recruitment system.

2. Application form
Fill in the online form with your personal data and upload the relevant documentation (see guide to required documentation below).

3. Terms of use
At the bottom of the page you are asked to accept the fact that we register your data – if you agree put a check mark in the box and click send. You cannot apply without giving your consent. Personal information is automatically anonymised after six months.

4. After sending your application
You are now registered in the system and within 24 hours you will receive an e-mail confirming your application. In the e-mail you have the possibility of making sure that your application and attached documents are correct. If you do not receive an e-mail please contact HR Services, e-mail: hr@cbs.dk. Once the deadline for applications has expired all submitted applications will be read and you will hear from us.
 


 

More information