Subscribe to news from the centre


Read consent form before signing up
DK
Ved at tilmelde nyhedsbreve fra centeret, accepterer jeg at modtage e-mails fra CBS Sustainability med relevante artikler, blogposts, invitationer til arrangementer mv., og jeg accepterer, at CBS Sustainability opbevarer mit navn og min e-mail til dette formål.

Samtykke
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at sende en e-mail til den dataansvarlige, Sarah Netter, sn.msc@cbs.dk, samt afmelde dig af e-mails fra CBS Sustainability via sustainability@cbs.dk. Såfremt du trækker dit samtykke tilbage, har dette ikke betydning for den behandling, der allerede er fundet sted, men det sikres, at dine oplysninger ikke vil blive behandlet efter, at du har trukket dit samtykke tilbage.

Opbevaringstid
Dine oplysninger bliver opbevaret fra de bliver modtaget, og indtil det ikke længere er nødvendigt at opbevare disse for at kunne opfylde ovenstående formål eller indtil du trækker dit samtykke tilbage.

Dine rettigheder
I medfør af databeskyttelsesforordningen har du ret til at:
-    trække dit samtykke tilbage og få dine oplysninger slettet
-    få oplyst, hvilke oplysninger om dig, som CBS Sustainability opbevarer og bruger.

Ovenstående rettigheder kan udøves ved henvendelse til den dataansvarlige eller CBS’ databeskyttelsesrådgiver:

Jesper Smedegaard Madsen
Afdeling: CBS Legal
Tlf.: +45 3815 2117
E-mail: dpo@cbs.dk

Klage
Hvis du ønsker at klage over CBS Sustainability’ brug af dine oplysninger, kan du sende din klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: +45 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk


UK
By subscribing to news from the centre, I agree to receiving e-mails from CBS Sustainability with relevant articles, blog posts, invitations to conferences and events and I agree to CBS Sustainability storing my name and e-mail for this purpose.

Consent
You can withdraw your consent at any time by sending an email to Data Controller, Sarah Netter, sn.msc@cbs.dk,  and unsubscribe from e-mails from CBS Sustainability via sustainability@cbs.dk. Withdrawing your consent will not impact the processing, which has already taken place prior to your withdrawal of your consent, however, it will ensure that your information is not processed after the withdrawal of the consent.

How long is your information stored?
Your information will be stored from the time when the information is collected and until it is no longer necessary to store it in order to fulfill the abovementioned purpose or until you withdraw your consent.

Your rights
In accordance with the General Data Protection Regulation, you have the right to:
-    withdraw your consent and have your information deleted
-    be informed of which information regarding you, CBS Sustainability has stored and is using.

The above rights can be exercised by contacting the Data Controller or the Data Protection Officer:

Jesper Smedegaard Madsen
Department: CBS Legal
Phone: +45 3815 2117
E-mail: dpo@cbs.dk

Complaint
If you wish to complain over the processing of your information, you can direct your complaint to:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Phone: +45 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk