English

Kronik af Jette Steen Knudsen i Børsen

Det besværlige samfundsansvar

08/18/2011

Hvilke virksomheder har mest nytte af at deltage i internationale corporate social responsibility (CSR) initiativer, og hvordan griber de bedst opgaven an? Det spørgsmål bliver i stigende grad vigtigt, da flere og flere virksomheder melder sig ind i initiativer som FNs Global Compact. Men det viser sig også, at mange af virksomhederne ikke lever op til selv de mest enkle rapporteringskrav og derfor ender med at blive bortvist, som det for nylig er sket for en række danske virksomheder. De virksomheder, der får mest ud af FNs Global Compact, er primært større virksomheder, der kan bruge initiativets ti principper som en slags stedfortræder for manglende regulering, når de opererer i lavtlønslande. Derimod har mange mindre virksomheder ikke ressourcerne til at leve op til kravene, mens virksomheder, der primært opererer i lande med effektiv regulering som Danmark, Norge eller Holland, heller ikke kan se den store nytte af et medlemskab.

Læs hele Jette Steen Knudsen´s kronik her: jette_steen_knudsen_kronik_boersen.pdf

 

 

The page was last edited by: Department of Business and Politics // 03/13/2013