English

Ove K. Pedersen publishes an article in Byplan

Byerne og globalisering

08/09/2011

Byerne og globalisering

Byerne er igen knudepunkter i verdensøkonomien (Boston Consulting Group 2010). For anden gang i de sidste 120 år har globaliseringen gjort byerne til centre for vækst og udvikling.

Første gang var fra 1880´erne til 1. verdenskrig. Anden gang er fra begyndelsen af 1990´erne. Begge gange accelererede den globale samhandel, ligesom kapitalbevægelserne tiltog i omfang. Samtidig øgedes urbaniseringen, og akkurat som den gang, udgør verdens store byer nu koncentrerede økonomier, hvor virksomheder opnår konkurrencefordele ved at ligge geografisk tæt ved hinanden.

Den nuværende globalisering har især ændret på byerne i lande under økonomisk udvikling. Alene i Kina blev der i 1990´erne bygget 190 nye byer med over en halv million indbyggere. Alligevel er størstedelen af verdens mega- og storbyer påvirket. Antallet af megabyer over 10 millioner indbyggere er således steget; det samme er antallet af storbyer over 5 millioner. Men det er især antallet af byer over en halv million der taget til. Udviklingen er gået hurtigst i udviklingsøkonomierne, Kina, Indien og andre, hvor der over de næste 20 år forventes at være over 1.000 byer med mere end en halv million indbyggere (ibid.).

Vi skal derfor tilbage til den første globaliseringsbølge for at finde en periode hvor der på lignende vis skete en geografisk koncentration af arbejdskraft og produktion.

 

Ove K. Pedersen, Nikolaj: Byerne og globalisering, pp. 38- 46 i Byplan, Tema. Den grænseløse by, ISSN 0007 7658, København juni 2011.

 

The page was last edited by: Department of Business and Politics // 03/13/2013