Ny konsortieleder i VIFA

Henrik Holt Larsen, IOA, har overtaget posten som konsortieleder for forskningsprojektet VIFA efter tidligere dekan Ole Stenvinkel Nilsson

08/10/2005

Henrik Holt Larsen, IOA, er blevet bedt om at overtage posten som konsortieleder for forskningsprojektet VIFA efter tidligere dekan Ole Stenvinkel Nilsson, der nu er rektor ved Bedriftsøkonomisk Institut i Oslo.

Videncenter for Finans (VIFA) er etableret som et projekt under det regionale vækstmiljø. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling medfinansierer VIFA over en periode på  3 år.

Finansrådet er godkendt som administrator og er projektansvarlig over for ministeriet.

 

Målsætning:

 • Der etableres et læringsmiljø, som kan styrke udviklingen og væksten inden for den finansielle sektor

 • Der udvikles nye relevante efter- og videreuddannelser inden for det offentlige uddannelsessystem, der er i overensstemmelse eller på forkant med den finansielle sektors efterspørgsel og kompetencebehov

 • Uddannelsesinstitutionerne kommer til at spille en større rolle i den finansielle sektors udvikling, og at de i stigende omfang har en aktiv og opsøgende rolle overfor til den finansielle sektor.

 • Den finansielle sektor understøttes i udvikling af medarbejderkompetencer og organisationsudvikling.

  Der er etableret

5 projekter i VIFA:

 • Udvikling af metoder til Human Resource udvikling

 • Certificerings- og licensieringstendenser i den finansielle sektor i et globalt perspektiv

 • Sammenhængende uddannelsessystem for den finansielle sektor

 • Nye veje i teknologistøttet

  , arbejdsmarkedsrettet læring Fokus på FOKU

  S

 • Differentieret rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i den finansielle sektor

 • Securitisation / Covered bonds

The page was last edited by: Communications // 08/10/2005