Ordbog.gyldendal.dk - Use Ordbogen.com

As of 1 April 2022 Gyldendal's dictionaries will be part of Ordbogen.com