It is time for the fifth Danish Internet Governance Forum conference

The conference Danish Internet Governance Forum will September 26 be taking place for the fifth time with the overall theme internet driven innovation.

Thursday, September 26, 2013 - 09:00 to 13:00

Discuss and learn more about the future of the Internet

The conference Dansh Internet Governance Forum will September 26 be taking place for the fifth time with the overall theme internet driven innovation. At the conference you can meet the Global Director of Public Policy at Google Nicklas Lundblad as well as the danish digital entrepreneur and innovator Thomas Madsen Mygdal. The conference will shed light on digitale business models, democracy, growth, governance and smart cities. The EU commissioner for Europe's digitale agenda Neelie Kroes will provide a video for the conference.

Below you can read more about the event in the Danish conference discription and you can also visit the website (in Danish) here.

CBS and the CBS Public-Private Platform is accomodating the event.

 

Kom og hør om internettets fremtid!

Konferencen ”Dansk Internet Governance Forum” afholdes for femte gang den 26. september 2013. På Dansk IGF 2013 kan du bl.a. møde Googles Global Director of Public Policy, Nicklas Lundblad og den digitale iværksætter og innovatør Thomas Madsen Mygdal og høre om digitale forretningsmodeller, demokrati, vækst, governance og smarte byer. EU-kommissæren for Europas Digitale Dagsorden, Neelie Kroes, sender en videohilsen. Temaet er internet-drevet innovation.

Konferencedeltagerne får mulighed for at deltage i en af følgende fem interaktive sessioner:

- Digital innovation – digital revolution: om hvordan vi sikrer vækst og jobskabelse gennem digital forretningsudvikling

- Digitalt demokrati: om digitalisering og innovation af valgprocessen samt nye teknologiers og sociale mediers betydning for demokratiet

- Global Internet Governance Outlook: om fremtidens udfordringer for styringen af internettet

- Smart Cities: om byudvikling med afsæt i datarevolutionen, nye intelligente digitale løsninger og privacy-diskussionen

- Kulturens digitale forretningsmodeller: om hvordan kulturens forretningsmodeller skrues sammen, så både rettighedshavere og forbrugere tilgodeses.

Det fulde program for konferencen kan ses her.

Med konferencen ønsker vi at skabe et debatforum, hvor civilsamfund, forskningsinstitutioner, offentlige myndigheder og virksomheder kan mødes og drøfte internettets udvikling med særligt fokus på danske forhold. Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at komme og blive inspirerede og give deres mening til kende. Alle interesserede er velkomne.

Konferencen arrangeres i samarbejde med Copenhagen Business School, Dansk Energi, Dansk Erhverv, Dansk Internet Forum,Dansk IT, DI ITEK, FN-forbundet, Forbrugerrådet, Intelligent Energi, IT-Universitetet, Medierådet for Børn & Unge, Red Barnet, Share With Care og Teleindustrien.

Konferencen vil finde sted den 26. september 2013 kl. 9.30 til 13.00 med efterfølgende frokost og networking på Copenhagen Business School (ovnhallen) i Porcelænshaven på Frederiksberg. Deltagelse er gratis og tilmelding kan ske her.

The page was last edited by: Public-Private Platform // 07/20/2018