Collaboratory 2014

Dette års Collaboratory sætter fokus på partnerskaber mellem den offentlige og private sektor. To arrangementer afholdes den 29. og 30. september, hvor en række centrale interessenter – erhvervsledere, politikere, embedsmænd, politiske analytikere, etc. – sammen indleder konstruktiv deling og udveksling af ideer, viden og erfaringer med henblik på at forbedre udviklingen af innovative og robuste løsninger til nogle af de mest presserende samfundsudfordringer.

Monday, September 29, 2014 - 14:15 to Tuesday, September 30, 2014 - 17:30

Collaboratory 2014

På dette års Collaboratory vil fokus være på partnerskabsmodellen. Dette vil tage udgangspunkt i to temaer fordelt over to dage.

  • Ny OPP-lov?

    Den 29. september sætter vi fokus på, hvordan en reel OPP-lov i Danmark kan skabe fornuftige og stabile rammer for partnerskabsudviklingen mellem den offentlige og den private sektor i Danmark. Baggrunden er her, at der ikke er en samlet reguleringsramme for, hvordan OPP skal udbydes, styres og drives i Danmark, på trods af at internationale erfaringer viser, at OPP-enheder og OPP-lovgivning kan skabe interesse for udvikling af OPP-markedet.

  • Ledelse af partnerskaber i praksis

    Den 30. september har vi inviteret forskellige eksperter til at dele deres viden om succesfulde cases og deres partnerskabsstrategier. Der findes mange innovative måder at drive et partnerskabsprojekt på, og netop denne dag vil oplægsholderne komme med konkrete eksempler på, hvordan partnerskabsstrategier udformes, styres og giver succes. Der vil også være oplæg om de rigtige rammebetingelser for økonomi og servicelevering.

Deltagelse i begge arrangementer er gratis, men tilmeld dig her. Hvis du har nogle spørgsmål til Collaboratory 2014 er du meget velkommen til at kontakte Platformen via publicprivateplatform@cbs.dk

The page was last edited by: Public-Private Platform // 07/20/2018