Boglancering af Moderniseringen af den offentlige sektor

Professor Carsten Greve, CBS, og Lektor Niels Ejersbo, SDU, udkommer nu med deres 3. udgave af "Moderniseringen af den offentlige sektor". Derfor inviterer Platformen til boglancering den 25. september.

Thursday, September 25, 2014 - 15:30 to 18:00

Moderniseringen af den offentlige sektor
Af Niels Ejersbo og Carsten Greve
 

Moderniseringen af den offentlige sektor

Moderniseringen af den offentlige sektor har konstant været på dagsordenen siden 1983, hvor det første danske moderniseringsprogram blev præsenteret. Alle regeringer har siden da fulgt det samme spor, og skønt hvert årti har sin version af moderniseringsprogrammet, har alle tiltag holdt sig inden for de udstukne overordnede rammer: økonomisk ansvarlighed og omstilling.

Ejersbo og Greve gør med denne bog status over, hvordan moderniseringen er forløbet og hvordan den kan fortolkes. De undersøger de væsentligste reformtiltag og forvaltningspolitikken i perioden 1983-2013. Desuden dokumenterer Moderniseringen af den offentlige sektor skiftet fra New Public Management til en ny styringsmodel med vægt på centralisering og digitalisering, som bogen betegner ”den neo-weberianske stat i den digitale tidsalder”.

Bogens forfattere har forsket i offentlig ledelse og organisation i en årrække, og bogen er skrevet med stor indsigt i emnet. Den vil have interesse for alle, som beskæftiger sig med forvaltningspolitik og offentlig ledelse.

Dette er en opdateret og udvidet 3. udgave af bogen, der første gang udkom i 2005.

Lanceringen er efterfulgt af en reception.

Program:

15.30-15.50: Velkommen og oplæg ved Lektor Niels Ejersbo, SDU og Professor Carsten Greve, CBS
15.50-16.10: Refleksioner om modernisering gennem 30 år ved Peter Gorm Hansen, tidl. adm. direktør ved KL
16.10-16.30: Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi ved Lars Frelle-Petersen, Direktør for Digitaliseringsstyrelsen
16.30-17.00: Debat
17.00-18.00: Reception og bogsalg
 

Deltagelse i arrangementet er gratis, og du kan tilmelde dig her.

The page was last edited by: Public-Private Platform // 07/20/2018