Inequality

The platform Inequality addresses the causes and consequences of inequality in a globalised world, from a Danish, European, and global level and in its multiple and closely linked dimensions. Drawing on expertise from all CBS departments, the platform establishes an interdisciplinary perspective on inequality related issues such as health, climate change and populism.

Inequality Picture

CBS forskningsplatform, The Inequality Platform, adresserer ulighedens årsager og konsekvenser i en globaliseret verden – på dansk, europæisk og globalt niveau og i dens mangfoldige og tæt forbundne former. Vi bidrager til det akademiske miljø og til samfundet med forskning, uddannelse og formidling, samarbejder med business, beslutningstagere og internationale organisationer. Initiativet løber 2018-2023.

Ulighed ligger til grund for mange af verdenssamfundets de store udfordringer. Vi forsker i en lang række af emner relateret til ulighed, eksempelvis sundhed, klimaforandringer og populisme. Arbejdsmarkedet og business, formue, kapital og fordelingspolitik. Der er behov for viden og evidens – også til at informere og guide politik og reformer.

Platformens ambition er at placere CBS tydeligt på verdenskortet over ulighedsforskning. Dette indebærer et tværfagligt perspektiv, hvor vi trækker på ekspertise fra hele CBS. Vi rækker ud både nationalt og internationalt til interessenter, forskningsnetværk og offentlighed. På den måde er platformen med til at virkeliggøre CBS’ ambition om at bidrage transformativt til samfundet som en vidensinstitution, der leverer forskning på højt niveau, udvikling af nye, innovative undervisningstilbud og en bred vifte af formidlingsaktiviteter.

For yderligere information kontakt

Associate Professor Birthe Larsen bl.eco@cbs.dk

The page was last edited by: Business in Society platforms // 07/07/2021