Project Participants

Hvorledes optimering af AI-baseret real-time kundeinteraktion afhænger af det rette strategiske mindset


Abstract:

Type:

Public (National)

Funder:

Lifestyle & Design Cluster

Collaborative partners:

IT University of Copenhagen, Professionshøjskolen VIA University College

Status:

Running

Start Date:

01-01-2024

End Date:

31-12-2024

The page was last edited by: Dean's Office of Research