Forsikringsret


Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling (FED)

Decisions of Ankenævnet for Forsikring (insurance board of appeal), Sø- og Handelsretten (the Maritime and Commercial Court), Østre and Vestre Landsret (the High Court of Western/Eastern Denmark), Voldsoffernævnet (the tribunal of victims of violent crime), and Højesteret (the Supreme Court).
Campus only