CBS Public-Private Platform søger en studentermedhjælper med stærke kommunikative kompetencer

Ved Institut for Organisation (IOA) på CBS er en stilling som Communications Officer ledig til besættelse fra den 1. oktober 2015. Stillingen er en studenteransættelse tilknyttet CBS Public-Private Platform.

08/26/2015

Brænder du for strategisk kommunikation? CBS Public-Private Platform søger en studentermedhjælper med stærke kommunikative kompetencer

Ved Institut for Organisation (CBS) er en stilling som Communications Officer ledig til besættelse fra den 1. oktober 2015. Stillingen er en studenteransættelse tilknyttet CBS Public-Private Platform.

CBS Public-Private Platform er et strategisk initiativ på Copenhagen Business School, der har til formål at integrere, facilitere og udvikle eksisterende og nye aktiviteter inden for forskning, uddannelse og formidling på området for offentlige-private samarbejder og relationer. Platformen bygger på forsknings- og undervisningskompetencer på tværs af institutter og discipliner på CBS men også på at varetage og viderebringe platformens dagsorden gennem eksterne relationer, arrangementer og samarbejder med samfundsmæssig relevans for øje. Platformen ledes af to Academic Directors: Professor Paul du Gay samt Professor Carsten Greve. Den daglige koordinering og ledelse af platformens arbejde foregår ved Projektleder Julie Munk.

Arbejdsopgaver 
Stillingen som Communications Officer vil primært indeholde arbejdsopgaver i relation til platformens interne og eksterne kommunikation. Men da platformen er en lille enhed som beror sig på et tæt samarbejde mellem sekretariatets ansatte, vil der også være andre og løbende ad hoc opgaver af mere administrativ funktion. Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte:

  • Opdatering/udvikling af hjemmeside og intranet
  • Fremstilling af platformens kvartalvise nyhedsbrev
  • Indhentning og formidling af nyhedshistorier fra platformens klynger og medlemmer
  • Brug af sociale medier
  • Assistance ved konferencer og seminarer
  • Praktisk hjælp og mindre budgetopgaver

Forventninger
Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med noget af ovenstående. Arbejdssprogene på platformen er såvel dansk som engelsk, hvorfor du forventes at have stærke skriftlige og mundtlige formulerings- og formidlingsevner på begge sprog.Hvis du har kendskab til offentlig-privat samarbejde og relationer i teori og praksis er det også et plus, men det vigtigste er din person og din indstilling til arbejdsopgaverne.

Vi forventer, at du er i gang med en relevant akademisk uddannelse, gerne med fokus på kommunikation eller journalistik. Derudover forventer vi et højt niveau af selvstændighed og omhyggelighed i opgaveløsningen samt engagement og lærevillighed. Til gengæld kan vi tilbyde et godt arbejdsklima og fleksibilitet med hensyn til planlægning af arbejdstider og mulighed for at påvirke egne arbejdsopgaver.

Den ugentlige arbejdstid vil være på ca. 15 timer og aftales efter behov.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse vil ske i henhold til HK-organisationsaftalen og Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansatte Organisationer (OAO-S Fællesoverenskomsten).
Lønnen udgør mellem kr. 110 og kr. 120 og afhænger af tidligere beskæftigelse inden for kontorfaget og uddannelsesniveau. Der indbetales pension, hvis der er 9 måneders forudgående beskæftigelse inden for den offentlige sektor. Pensionsbidraget udgør 10,28 % af de pensionsgivende løndele.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du er aktiv studerende ved en højere læreanstalt.
Ansættelsen er tidsbegrænset for perioden fra oktober 2015 til december 2016.

Ansøgningsfrist
Ansøgning med cv og karakterudskift fremsendes til Project Manager Julie Munk jmu.ioa@cbs.dk inden onsdag d. 9. september kl. 12.00. Spørgsmål til stillingen kan rettes til førnævnte via e-mail eller på telefon 3815 2931. Eventuelle samler forventes at blive afholdt i midten af 10. eller 11. september.

The page was last edited by: Public-Private Platform // 12/17/2017