FUHU Award for excellence in teaching to Rasmus Ulslev Pedersen, INF

Rasmus Ulslev Pedersen, INF, has been awarded with the Copenhagen Business School FUHU Award for Excellence in Teaching, 2010.

 
03/29/2010

Rasmus Ulslev Pedersen’s teaching experience covers topics such as programming, development, and collaboration. He has designed a number of courses at BA(IT) and has held many lectures and seminars.

Rasmus received the award at the CBS gala dinner, March 26, by the FUHU President, Thomas Hofman-Bang. Read more about the FUHU teaching award and why Rasmus was awarded the prize below (in Danish).

FUHU undervisningspris 2010

Priserne skal anvendes til at belønne fastansatte VIPer på Handelshøjskolen for en fremragende og ekstraordinær indsats i undervisningen med pædagogisk fornyende, innovativ tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningsforløb med særlig fokus på de studerendes læringsproces. Der vil i bedømmelsen bl.a. blive lagt vægt på, at undervisningen bidrager til at sætte de studerende i stand til:

· Selv at tage ansvar for og organisere deres egne læreprocesser

· At anvende teorier på praksisrelevante problemstillinger

· At arbejde metodisk med uddannelsens problemstillinger

· At reflektere kritisk over teoriernes grundlag og relevans

· At udvikle innovationsevne og kreativitet

· At udvikle sig til handlekraftige tænkere

· At udvikle sine personlige og interpersonelle kompetencer

Aktiviteter, der kan danne forbillede eller inspirere andre, herunder udvikling af undervisningsmateriale, anvendelse af den nyeste forskning i undervisningen m.v., vil indgå i vurderingen som væsentlige elementer. Det forudsættes, at resultater af indsatsen dokumenteres.

Udvælgelsen er foretaget af en bedømmelseskomité bestående af uddannelsesdekanen, direktøren fra CBS Learning Lab, en studenterrepræsentant fra CBS bestyrelse og en studenterrepræsentant fra Akademisk Råd.

Det er et enigt bedømmelsesudvalg, der har valgt at give den ene FUHU undervisningspris til dig med følgende begrundelse:

Rasmus Ulslev Pedersen har på faget Datalogi og Informatik på HA (IT) 1. og 2. Studieår eksperimenteret med hands-on programmering med fokus på introduktion af forskningsarbejde baseret på LEGO EDUCATION. Han har med faget sikret samarbejde på tværs af årgange. Han har forberedt de studerende på en karriere baseret på en solid, grundlæggende viden i computer science som støtte for deres kompetencer indenfor økonomi og organisations teori.

Rasmus har varetaget et succesfuldt forløb, hvor studerende fra 1. og 3. semester har skullet samarbejde på tværs af semestrene i et programmeringsmiljø. Det har givet de studerende flere udfordringer og har ført til dobbelt læring: Dels har yngre studerende fået forståelse for risikoen ved outsourcing og dels er meget tavs viden fra ældre studerende blevet italesat og videregivet til studerende i starten af uddannelsesforløbet.

Rasmus Ulslev Pedersen har opnået integration af fokuserede IT- processer, økonomi og organisatorisk viden i en struktureret læreproces, hvor ældre og yngre studerende samarbejder. Det er på mange måder grænseoverskridende og kan være til inspiration for andre undervisere og deres uddannelsesforløb.

The page was last edited by: Communications // 03/29/2010