Seminar om Grænser for Organisering

Den 1. September 2015 inviterer CBS Public-Private Platformens Health Klynge og Center for Health Management til seminar omkring Grænser for organisering.

Tuesday, September 1, 2015 - 13:00 to 14:45

Seminar: Grænser for organisering

Den 1. September 2015 inviterer Public-Private Platformens Health Klynge og Center for Health Management til seminar omkring Grænser for organisering.

Vores organisationsanalyser handler ofte om at bestemme utilstrækkeligheder, uintenderede og oversete effekter af organisatoriske programmer og teknologier. For så vidt arbejder vi i vores analyser med at bestemme konkrete grænser for organisering. Vi viser også typisk, hvordan grænserne for organisering hænger sammen med, at organisationernes programmer og teknologier søger at ordne forhold, som samtidig også ordnes på andre måder. Sundhedsvæsenet som organisation kan nok udvikle pakker for behandling af kræft, men det er stadig lægerne der ud fra deres erfaring og en omfattende medicinsk viden diagnosticerer og behandler patienterne. Og nok taler vi om inddragelse af patienter og pårørende i behandling og kvalitetsudvikling, men hvor går grænserne for denne involvering?

På seminaret vil vi tematisere diagnosticeringen af grænser for organisering direkte. Vi vil komme med eksempler på, hvad man kunne se som grænser for organisering. Vi vil lægge op til en diskussion af, hvorvidt det er principielle grænser eller nogle grænser, der kan overvindes med smartere teknologier og programmer. Endelig vil vi lægge op til en diskussion af perspektiverne i at diagnosticere grænser – hvorfor gør vi det? Er det fordi vi opererer med en implicit positiv forestilling om muligheden for organisatorisk selvbegrænsning? Gentager vi – på et organisatorisk plan - en klassisk liberal statskritik, som handler om at staten må begrænse sig selv, så den ikke overruler det sociales andre måder at ordne sig selv på?

Program:

13.00-13.05 Velkommen ved Susanne Boch Waldorff
13.05-13.20 Morten Knudsen: Agnotologi, grænser for viden og organiseret dumhed
13.20-13.40 Kirstine Zinck Pedersen & Mette Brehm Johansen: Hvad kan kræftpakker (ikke) organisere?
13.40-14.00 Ninna Meier: Grænser for patient- og pårørendeinvolvering?
14.00-14.40 Diskussion

Seminaret er åbent for alle interesserede. Vi beder dig dog om at tilmelde dig via vores e-mail:publicprivateplatform@cbs.dk

Organiseret af CBS Public-Private Platform og Center for Health Management.

The page was last edited by: Public-Private Platform // 12/17/2017