Mellem Stat og Privat - Nordisk seminar om staterne og moderniseringsprocesserne i Skandinavien

Centre for Business History, CBS inviterer i samarbejde med Public-Private Platformen til et Nordisk seminar d. 13. marts 2013 fra 12-16.30 i Råvarebygningen, CBS, lokale Rs20.

 
Wednesday, March 13, 2013 - 12:00 to 16:30

Centre for Business History, CBS inviterer i samarbejde med Public-Private Platformen til et Nordisk seminar d. 13. marts 2013 fra 12-16.30 i Råvarebygningen, CBS, lokale Rs20.

Seminarets tema er staternes rolle i moderniseringen af de skandinaviske samfund. Vi fokuserer på den tidlige modernisering fra 1850erne til 1950erne, hvor Skandinavien ændrede sig grundlæggende fra at have været en perifer udviklingsøkonomisk region til at blive en relativt velstående del af verden .

Hvilke forskellige roller spillede staten som økonomisk aktør i denne formative periode i henholdsvis Sverige, Norge og Danmark? Hvordan forklarer vi forskellene, og hvilke konsekvenser fik de for eftertidens skandinaviske samfund?

Deltagelse er gratis og tilmelding skal ske til CBS Public-Private Platform publicprivateplatform@cbs.dk senest d. 1. marts 2013

Program

Program, d. 13. marts 2013

12.00: Velkomst og introduktion til programmet ved Martin Jes Iversen

12.10: Stat, modernitet og nationale fortællinger ved Mads Mordhorst, CBS

12.45: Pause og sandwichbuffet

13.00: Den danske stat og Danmarks modernisering ved Kurt Jacobsen, CBS

13.45: Den svenske stat og Sveriges modernisering ved Lennart Schön, Lund Universitet

14.30: Kaffepause

14.45: Den norske stat og Norges modernisering ved Lars Thue , BI Oslo

15.30: Konklusion og diskussion ved Uffe Østergaard, CBS

16.15: Afrunding ved Martin Jes Iversen

 

The page was last edited by: Public-Private Platform // 12/17/2017