”Hvordan inddrager vi borgerne bedre i den offentlige servicelevering?” Oplæg ved Professor John Alford

Professor på Australian and New Zealand School of Government, John Alford besøger CBS Public-Private Platform. I samme forbindelse vil han give et oplæg om borgernes rolle i forhold til servicelervering.

Wednesday, June 15, 2016 - 09:00 to 10:30

Hvordan inddrager vi borgerne bedre i den offentlige service levering? Nye og gode idéer fra Australien og andre lande.

Hvordan kan du få borgerne inddraget på bedre og mere innovativ måde i den offentlige servicelevering? I dette oplæg med efterfølgende debat vil professor John Alford zoome ind på borgernes rolle i serviceleveringen, De skarpe spørgsmål er bl.a.: Hvilke forskellige roller har borgerne i serviceleveringen? Hvordan er samskabelse næste uundgåelig inden for bestemte serviceområder. Hvordan er ”bytteforholdet” mellem det offentlige på den ene side og borgerne på den anden side? Hvad motiverer borgerne til at blive inddraget i serviceleveringen? I oplægget vil John Alford bruge nye eksempler fra Australien og andre lande og der er mulighed for at relatere de danske erfaringer til den internationale udvikling.
Målgruppen er offentligt ansatte, der arbejder med borgerinddragelse i serviceleveringen, konsulenter fra den private sektor, ledende medarbejdere i offentlige og private interesseorganisationer samt forskere.

John Alford er professor på Australian and New Zealand School of Government og en af de førende forskere i verden i, hvordan borgerne deltager aktivt i serviceleveringen med det offentlige. John Alford er forfatter til flere bøger om emnet og aktuel med en ny artikel i tidsskriftet i maj-juni nummeret af Public Management Review i 2016. Læs mere om John Alford her.

2

 

Program:
09.00-09.15: Velkomst og deltagerpræsentation v/ Carsten Greve, academic director, CBS Public Private Platform
09.15-10.00: Oplæg af John Alford.
10.00.10.30: Åben dialog
 

Tilmelding:
Tilmelding sker via e-mail: publicprivateplatform@cbs.dk.

The page was last edited by: Public-Private Platform // 10/08/2019