Hvordan skal virksomheder reagere på de flere forskellige kriser, som verden står overfor?

Efter en langvarig pandemi, er vi nu vidner til en krig i Europa, som indvarsler overgangen til en ny og mere konfliktfyldt verdensorden. Samtidig kalder klimaudfordringen på en omfattende grøn omstilling. Virksomhederne spiller en nøglerolle, men det kræver vilje og viden.

The page was last edited by: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 09/26/2022