En masteruddannelse til gavn for borgerne

Teori på praksis. En forståelse for samfundsudviklingen og redskaber til at handle som leder i den offentlige sektor. Sådan beskriver skoleleder Birgit Lise Andersen de væsentligste kompetencer hos en MPA-dimittend.

 
Birgit Lise Andersen
Birgit Lise Andersen. Foto: Kim Vadskær. 
 
Hellere praksisudvikling end teoretikere som Michel Foucault. Det er indstillingen hos nogle, når de skal vælge efteruddannelse, lyder det fra skoleleder Birgit Lise Andersen. Hun valgte selv MPA-uddannelsen på CBS, for her bliver Foucault brugt til at forstå praksis, forklarer hun. 
 
Uddannelsens kombination af teori og praksis understreger ifølge hende hele grunden til som offentlig leder at tage en masteruddannelse:
”Du tager uddannelsen for at kvalificere dig til at være leder i det offentlige. Du gør det for skatteborgernes penge, og uddannelsen skal i sidste ende være til gavn for borgerne. Det, synes jeg, MPA-uddannelsen er.”
 
Viden til at kvalificere praksis
Birgit Lise Andersen, der er skoleleder på Strandgårdskolen i Ishøj Kommune, søgte ind på uddannelsen i 2014 for med hendes ord at få en energiindsprøjtning.
”Jeg havde mange års erfaring som leder, min diplomuddannelse var nogle år gammel, og jeg trængte til at få metarefleksioner og viden til at kvalificere min praksis. Mine forventninger blev indfriet. I høj grad,” siger hun og tilføjer:

”Jeg nød at få teori på praksis og få en forståelsesramme for samfundsudviklingen og de mange modsatrettede krav, man kan opleve som offentlig leder.”
 
Eksempler på modsatrettede krav er ifølge Birgit Lise Andersen, at hun som skoleleder både skal forny sektoren og samtidig sikre stabilitet og sikker drift. 
”Det er paradokser at balancere verden i.”
 
Med MPA-uddannelsen har hun fået en række for eksempel analyseværktøjer til at forsøge at skabe den balance. Og også værktøjer til at reagere på en anden måde, når hun møder et paradoks. 
”Uddannelsen har lært mig at handle mere proaktivt, hvor jeg tidligere godt kunne blive fanget i en defensiv tilgang.”
 
Et eksempel på det er, at hun i det team, hun er leder for, arbejder med at forklare omverdenens krav, så hun og teamet kan forsøge at forstå kravene og også reagere aktivt på det, der kan opleves som paradoksalt. 

Den tilgang giver ifølge Birgit Lise Andersen energi. 
”Det giver gejst til at fortsætte arbejdet og handle i de situationer, jeg møder, til fordel for organisationen og i min situation for børnenes læring og trivsel.”
 
Fagligt netværk af MPA’ere
At være en del af et fast hold af studerende gennem to år gav et fagligt netværk og også et nyt blik på en række udfordringer, fordi Birgit Lise Andersen kunne høre, hvordan andre dele af den offentlige sektor arbejdede med en problemstilling. 
 
”Der er mange paralleller mellem forskellige sektorer. Jeg bruger det, at vi på holdet kom fra mange forskellige steder, til at få for eksempel et skarpere blik for utilsigtede effekter af new public managementtendenser, som vi også på skoleområdet er udsat for.” 
 
Sidst opdateret: Communications // 31/01/2018