Master i skat

Struktur og indhold

Master i skat er en fleksibel uddannelse i direkte og indirekte skatter. Du kan tage fagene i den rækkefølge du ønsker. Desuden er det muligt at læse fagene som enkeltfag. Du kan læse om indholdet under Fagbeskrivelser

Master i Skat bygger på en tværfaglig problemorienteret tilgang og vil i sin tilrettelæggelse søge at inddrage og bygge på deltagernes viden og erfaring. I uddannelsen indgår obligatoriske fagmoduler og valgfrie specialmoduler, der sikrer en bred og specifik viden. Der afsluttes med et masterprojekt.

Uddannelsen anvender en kombination af forskellige indlæringsformer, herunder forelæsning, dialogundervisning og øvelser.

Uddannelsen er tilrettelagt som et 2 årigt forløb på deltid. Arbejdsbelastningen svarer til 1 årsværk, der defineres som en heltidsstuderendes arbejde (studium) i et år. Et årsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point). Uddannelsen skal færdiggøres indenfor 6 år.

Alle fag kan læses som enkeltfag.

Nye fag på Master i Skat fra 2022

Grundet Aarhus Universitets beslutning om at nedlægge Masteruddannelsen i indirekte skatter, er der indgået aftale om, at fag inden for områderne moms og told udbydes af CBS over en periode på 2 år, med start i foråret 2022.

Der vil være en koordineret overdragelse mellem Aarhus Universitet og CBS, således at fagene overtages af CBS, når de ikke længere udbydes af Aarhus Universitet.

Øverst på denne side kan du downloade en oversigt over anbefalede forløb inden for de to områder. Alle fag kan tages som enkeltfag og uddannelsen kan sammensættes efter eget ønske og behov.

Udover København, bliver en del af fagene også udbudt i Fredericia. Skriftlige eksamener vil fra efteråret 2022 foregå i København, uanset hvor du i landet du deltager.

Der gives merit for fag fra uddannelsen på Aarhus Universitet.

Studieordning

Studieordningen er udarbejdet af studienævnet og uddannelsen omfatter

Juridisk metode 5 ETCS point
4 obligatoriske fag  20 ETCS point
4 valgfrie fag 20 ETCS point
Masterprojekt 15 ETCS point

Ønsker du at afslutte uddannelsen på 2 år, kan du herunder se en plan for gennemførslen 

             1. semester                                                                        2. semester

1 år Juridisk metode 5 ECTS
2 obligatoriske fag 10 ECTS
2 obligatoriske fag 10 ECTS
1 valgfrit fag 5 ECTS
2 år 3 valgfrie fag 15 ECTS Skatteretlig metode og masterprojekt 15 ECTS

Alle fag er 5 ECTS point. For at aflevere masterprojekt skal Juridisk metode samt 4 obligatoriske og 4 valgfrie fag være bestået.

Et fag strækker sig over ca. 2½ måned med 5 undervisningsdage, i alt 35 timer. Juridisk metode dog ca. 2 måneder med 3 undervisningsdage, i alt 21 timer samt ½ dag online om informationssøgning, som ligger før den fysiske undervisning.

Ikke valgte obligatoriske fag kan erstatte valgfrie fag og alle fag kan tages som enkeltfag.

Bemærk, at fagene kan tages i den rækkefølge, du ønsker, uanset om det er valgfrie eller obligatoriske fag.

Der tages forbehold for aflysning af fag, hvis deltagerantallet ikke er tilstrækkeligt til at oprette hold.

Vi arbejder løbende på udvikling af nye valgfrie fag.

Studieretninger

Uddannelse kan sammensættes individuelt i forskellige studieretninger. CBS har udarbejdet seks studieretninger (anbefalede forløb) inden for henholdsvis:

  • Erhvervsbeskatning
  • International skatteret
  • Momsret
  • Personbeskatning
  • Selskabsbeskatning
  • Toldret

Nogle af de mulige profiler finder du i linket øverst på denne side.

Vores studerende opfordres til selv at tilrettelægge et individuelt studieforløb, så uddannelsen målrettes mest muligt i forhold til faglig specialisering. Vi tilbyder vejledning i tilrettelæggelse af individuelle forløb, og henvendelse herom kan ske til Vicestudieleder Ole Aagesen, CBS.

Eksamen

Skriftlige eksamener afholdes i København, uanset hvor i landet undervisningen foregå

Alle fag afsluttes med en eksamen, som kan være

  • 3 timers skriftlig eksamen
  • 20 minutter mundtlig eksamen
  • Hjemmeopgave

Du kan se fagenes udprøvningsform i fagbeskrivelserne.

Eksamensbekendtgørelsen

Studiebetingelser og arbejdsindsats

Der undervises som udgangspunkt to til tre dage om måneden pr. fag fra kl 09.00 til 16.00. Fagene udbydes, så du kan gennemføre den samlede masteruddannelse på to år.

Deltagelse i undervisningen er forbundet med hjemmearbejde til forberedelse m.v. Ved planlægning af tidsforbrug skal du afsætte 9-12 timer pr. undervisningsdag.

Litteratur og pensum

Til hvert fag udarbejdes litteratur- og pensumlister samt undervisningsmotivationer, der på dispositionsniveau angiver indholdet i de enkelte lektioner. 

 

 

Sidst opdateret: Master i Skat // 26/09/2022

 

KONTAKT MASTER I SKAT

Programme Manager Helle Ibæk
CBS
Dalgas Have 15
2000 Frederiksberg

Email hi.master@cbs.dk

Telefon 3815 2996