Master i skat

Optagelse

Ansøgningsfristen er hhv. 1. maj og 1. december og optagelse på Master i Skat sker forud for hvert semester. Der optages studerende efter fristen, såfremt der er ledige pladser. Kontakt Head of programme Helle Ibæk, hi.master@cbs.dk. .

Udbud i Jylland
SIden efteråret 2015 har CBS udbudt udvalgte fag i Fredericia. Andre fag kan også oprettes, såfremt der er efterspørgsel og antallet af ansøgere muliggør det. 

Skriftlige eksamener afholdes i København, mens mundtlige afholdes enten i Fredericia eller København..

Efterår 2022 - Du kan tilmelde dig via ansøgningsformularen herover
Kursgevinster og finansielle kontrakter fra uge 33
Moms - afgiftspligtig person fra uge 33
International skatteret fra uge 34
Toldret fra uge 41
Energiafgifter fra uge 41

Forår 2023
Generationsskifte og virksomhedsomdannelse
Juridisk metode
Momsret
Skattekontrol og skattestrafferet
Toldret - Beskatningselementerne

Efterår 2023
Fast ejendom
Momsfritagelser
Selskabsbeskatning
Toldskyld og toldgodtgørelse

 

 

 

 

 

Undervisningssted

Undervisningen foregår på Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, Frederiksberg. Såfremt antallet af ansøgere tillader det, kan der oprettes fag andre steder i landet. For tiden udbydes udvalgte fag også i Fredericia.
 

Adgangskrav

For at få adgang til Master i Skat skal ansøgere mindst have en relevant bacheloruddannelse, en relevant mellemlang uddannelse (professionsbachelor) eller en relevant diplomuddannelse, fx

  • HA
  • BAC (jur)
  • SKAT's fuldmægtiguddannelse
  • Diplom i skat (Skatterevisoruddannelsen)
  • HD 2.del

Vi optager også ansøgere med uddannelsesmæssige kvalifikationer, som kan sidestilles med én af de nævnte uddannelser. Dette sker efter en konkret vurdering af den enkelte ansøger.

Du skal endvidere have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Erhvervserfaringen skal være opnået efter afslutningen af den adgangsgivende uddannelse.

Der foretages en samlet individuel bedømmelse af ansøgernes kvalifikationer, herunder om de pågældende har haft relevant erhvervsarbejde.

Har du spørgsmål til optagelse på uddannelsen, kan disse rettes til Head of programme Helle Ibæk, 3815 2996, email hi.master@cbs.dk eller Studieleder Jane Bolander på tlf. 3815 2631, email jbo.law@cbs.dk.

Hør studieleder Jane Bolander fortælle om kompetencerne, specialiseringen og netværket, som Master i Skat giver.

 

 

Sidst opdateret: Master i Skat // 30/09/2022