Master i skat

Optagelse

Ansøgningsfristen er hhv. 1. maj og 1. december og optagelse på Master i Skat sker forud for hvert semester. Der optages studerende efter fristen, såfremt der er ledige pladser. .

Udbud i Jylland
Fra efteråret 2015 udbydes et fast forløb over tre år i Jylland. Det er også muligt at tilmelde sig enkeltfag.

Efterår 2015
Juridisk metode og Erhvervsbeskatning

Forår 2016
Aktier og finansielle kontrakter

Efterår 2016
Fast ejendom, Selskabsbeskatning og Omstrukturering 

Foråret 2017
Regnskab og skat samt Generationsskifte og virksomhedsomdannelse

Efterår 2017
Selskabsbeskatning samt Dødsboskifte og dødboskatteret

Forår 2018
Juridisk metode, Erhvervsbeskatning samt Rekonstruktion og konkurs

 

Undervisningssted

Undervisningen foregår på Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, Frederiksberg. Såfremt antallet af ansøgere tillader det, kan der oprettes fag andre steder i landet. For tiden udbydes udvalgte fag også i Fredericia.

Adgangskrav

For at få adgang til Master i Skat skal ansøgere mindst have en relevant bacheloruddannelse, en relevant mellemlang uddannelse (professionsbachelor) eller en relevant diplomuddannelse

  • HA
  • BAC (jur)
  • SKAT's fuldmægtiguddannelse
  • Diplom i skat (Skatterevisoruddannelsen)
  • HD 2.del

Vi optager også ansøgere med uddannelsesmæssige kvalifikationer, som kan sidestilles med én af de nævnte uddannelser. Dette sker efter en konkret vurdering af den enkelte ansøger.

Du skal endvidere have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Erhvervserfaringen skal være opnået efter afslutningen af den adgangsgivende uddannelse.

Der foretages en samlet individuel bedømmelse af ansøgernes kvalifikationer, herunder om de pågældende har haft relevant erhvervsarbejde.

Har du spørgsmål til optagelse på uddannelsen, kan disse rettes til Studieleder Jane Bolander på tlf. 3815 2631, email: jbo.jur@cbs.dk eller Programme Manager Helle Ibæk, 3815 2996, email hi.master@cbs.dk.
 

Sidst opdateret: Master i Skat // 01/11/2017