Master i skat

Optagelse

Ansøgningsfristen er hhv. 1. maj og 1. december og optagelse på Master i Skat sker forud for hvert semester. Der optages studerende efter fristen, såfremt der er ledige pladser. .

Udbud i Jylland
SIden efteråret 2015 har CBS udbudt udvalgte fag i Fredericia. Andre fag kan også oprettes, såfremt der er efterspørgsel og antallet af ansøgere muliggør det.

Efterår 2018
Juridisk metode samt Fast ejendom

Forår 2019
Udbytte og aktieavance samt Personbeskatning
 

 

Undervisningssted

Undervisningen foregår på Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, Frederiksberg. Såfremt antallet af ansøgere tillader det, kan der oprettes fag andre steder i landet. For tiden udbydes udvalgte fag også i Fredericia.

Adgangskrav

For at få adgang til Master i Skat skal ansøgere mindst have en relevant bacheloruddannelse, en relevant mellemlang uddannelse (professionsbachelor) eller en relevant diplomuddannelse, fx

  • HA
  • BAC (jur)
  • SKAT's fuldmægtiguddannelse
  • Diplom i skat (Skatterevisoruddannelsen)
  • HD 2.del

Vi optager også ansøgere med uddannelsesmæssige kvalifikationer, som kan sidestilles med én af de nævnte uddannelser. Dette sker efter en konkret vurdering af den enkelte ansøger.

Du skal endvidere have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Erhvervserfaringen skal være opnået efter afslutningen af den adgangsgivende uddannelse.

Der foretages en samlet individuel bedømmelse af ansøgernes kvalifikationer, herunder om de pågældende har haft relevant erhvervsarbejde.

Har du spørgsmål til optagelse på uddannelsen, kan disse rettes til Programme Manager Helle Ibæk, 3815 2996, email hi.master@cbs.dk eller Studieleder Jane Bolander på tlf. 3815 2631, email: jbo.law@cbs.dk.

 

 

Sidst opdateret: Master i Skat // 29/10/2018