TAX TALK 2019 - Ekstraordinær genoptagelse, Trykprøvning af praksis


Torsdag, 23 maj, 2019 - 16:00 to 18:30
  • Er der symmetri i forholdet mellem borgernes og skattemyndighedernes mulighed for ekstraordinær genoptagelse, når der foreligger fejl?
  • Hvad er grov uagtsomhed og særlige omstændigheder på genoptagelsesområdet?
  • Er fristudvalgets intentioner bag reglerne realiseret?

Efter velkomst og introduktion til emnet af studieleder, professor Jane Bolander, vil TaxTalk stille skarpt på nogle centrale temaer i fristproblematikken med følgende oplæg:

 

  • Ekstraordinær ansættelse set fra skattemyndighedernes side – retspolitiske betragtninger og synspunkter på anvendelsen af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.
  • Ekstraordinær genoptagelse set fra borger- og rådgiverside – særligt skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 belyst bl.a. ved markante eksempler.
  • Status - gældende ret i praksis
  • Retspolitiske overvejelser i et fremadrettet perspektiv

 

Sidst opdateret: Master i Skat // 21/05/2019