Tillidsbaseret ledelse

Vi sætter tillid i forhold til begreber som social kapital, relationel koordinering, det relationelle bureaukrati, magt og kontrol.

DIT UDBYTTE

 • Lær hvordan tillid kan bidrage til at styrke dit personlige lederskab.
 • Forstå hvordan det er nødvendigt at sammentænke tillid med magt og kontrol.
 • Overblik over og indsigt i tillidsbaserede ledelsesredskaber.
 • Indblik i forskellige tillidsdefinitioner og -paradigmer og deres praktiske relevans.
 • Bedre forståelse for social kapital og relationel koordinering som redskaber.

Tillid spiller en helt afgørende rolle i moderne ledelse. Det gælder ikke mindst i den offentlige sektor, hvor tillidsdagsordenen har virket som en modvægt til regelstyring og den økonomiske styring, vi forbinder med New Public Management.

Blandt punkterne på tillidsdagsordenen har været afbureaukratisering, regelsanering og frisættelse af institutioner. I forhold til det personlige lederskab og leder-medarbejder-relationer drejer tillid sig om at styrke fagligheden og handledygtigheden hos selvledende medarbejdere.

På faget viser vi, hvordan tillid kan gøre en forskel både på et mere overordet styringsplan og i forhold til dine konkrete ledelsesmæssige udfordringer. Samtid får du mulighed for at diskutere dine egne erfaringer med tillid med de andre deltagere.

TEMAER

 • Tillid, styring og ledelse i en moderne offentlig virkelighed
 • Tillidens betydning og muligheder i forhold til eget lederskab
 • Forholdet mellem tillid og magt
 • Relationel tillid som en integreret del af New Public Governance
 • Social kapital og relationel koordinering som tillidsbaserede redskaber
 • Tillid som grundlag for strategiudvikling og strategisk handling

LÆRINGSFORM

Undervisningen omfatter forelæsninger, gæsteoplæg, caseøvelser, refleksioner og opgaver individuelt og i grupper, samt plenumdiskussioner. Litteraturen vil være udgangspunktet for det faglige indhold, men derudover vil der blive anvendt casemateriale fra underviserne såvel som fra din egen hverdag.

 
FAGTYPE Valgfag
TEMAGRUPPE Ledelse
FAGKOORDINATOR Steen Vallentin, Lektor, Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School
TIDSPUNKT

16/9, kl. 9.00-17.00
23/9, kl. 9.00-17.00
1/10,kl. 9.00-13.00

STED Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN

Skriftlig synopsis på 3-5 sider med disposition for dit eksamensemne. Mundtlig eksamen med underviser og intern censor (30 min. inkl. votering).


Aflevering d. 14. oktober
Mundtlig eksamen: 4/11, 5/11, 8/11

ECTS-POINT 3 ECTS/20 konfrontationstimer
PRIS 10.000 kr. + udgifter til materialer

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 26/03/2021