Tillidsbaseret ledelse

Modulets formål er at få deltagerne til kritisk at reflektere over tillid i professionelle sammenhænge og betydningen af tillidsbaseret ledelse.

FORMÅL OG INDHOLD

Tillid spiller en helt afgørende rolle i moderne ledelse. Det gælder ikke mindst i den offentlige sektor, hvor tillidsdagsordenen i de sidste 10-12 år har virket som en modvægt til regelstyring og den økonomiske styring, vi forbinder med New Public Management.
Blandt punkterne på tillidsdagsordenen har været afbureaukratisering, regelsanering og frisættelse af institutioner. I forhold til det personlige lederskab og leder-medarbejder-relationer drejer tillid sig om at styrke fagligheden og handledygtigheden hos selvledende medarbejdere.
Dette fag viser, hvordan tillid kan gøre en forskel både på et mere overordet styringsplan og i forhold til deltagernes konkrete ledelsesmæssige udfordringer. Teoretisk og praktisk lægger faget vagt på at sætte tillid i forhold til begreber som social kapital, relationel koordinering, det relationelle bureaukrati, magt og kontrol.

CENTRALE TEMAER

 • Tillid, styring og ledelse i en moderne offentlig virkelighed (i politisk styrede organisationer)
 • Tillidens betydning og muligheder i forhold til eget lederskab
 • Forholdet mellem tillid og magt
 • Relationel tillid som en integreret del af New Public Governance
 • Social kapital og relationel koordinering som tillidsbaserede redskaber
 • Tillid som grundlag for strategiudvikling og strategisk handling

DIT UDBYTTE

 • Forståelse for, hvordan tillid kan bidrage til at styrke det personlige lederskab
 • Forståelse for forskellige tillidsdefinitioner og -paradigmer og deres praktiske relevans
 • Forståelse for, hvorfor det er nødvendigt at sammentænke tillid med magt og kontrol
 • Overblik over og indsigt i tillidsbaserede ledelsesredskaber
 • Bedre forståelse for social kapital og relationel koordinering som redskaber
 • Mulighed for at diskutere og sætte egne (positive, negative) erfaringer med tillid i forhold til andres erfaringer
   
MODULTYPE Valgfrit modul
TEMAGRUPPE Ledelse
FAGKOORDINATOR Steen Vallentin, Lektor, Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School
TIDSPUNKT

28/10, kl. 9.00-17.00
18/11, kl. 9.00-17.00
25/11,kl. 9.00-13.00

STED Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN Synopsis 3-5 sider. Mundtlig eksamen (30 min. inkl. censur).
Aflevering d. 5. januar 2021
Mundtlig eksamen: 22/1, 25/1, 26/1 2021
ECTS-POINT 3 ECTS/20 konfrontationstimer
PRIS 10.000 kr. + udgifter til materialer

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 30/03/2020