Tillidsbaseret ledelse

Modulets formål er at få deltagerne til kritisk at reflektere over tillid i professionelle sammenhænge og betydningen af tillidsbaseret ledelse.

FORMÅL OG INDHOLD

Modulets formål er at få deltagerne til kritisk at reflektere over tillid i professionelle sammenhænge og betydningen af tillidsbaseret ledelse, og det er formålet, at skabe forestillinger om, hvordan strategiformulering og organisationsudvikling fremadrettet kan baseres på tillid.  
Modulet vil tage fat om det helt generelle forhold mellem tillid og ledelse. Modulet vil både arbejde på det organisatoriske plan; hvad tillid betyder for en organisations måde at performe og modulet vil arbejde med det personlige lederskab; hvordan du som person selv arbejder med tillid i dit lederskab. På modulet vil der blive taget fat om forholdet mellem tillid og styring, både som modsætninger og forudsætninger.
Modulet forstår tillid som et princip for skabelse af sammenhængskraft og social kapital og giver dermed et alternativt bud på, hvordan der kan skabes værdi i organisationer.

CENTRALE TEMAER

  • Tillid, magt og ledelse i moderne offentlige organisationer
  • Ledelsesformer og -redskaber

DIT UDBYTTE

  • Forståelse for tillidsbaseret ledelse som teoretisk perspektiv på ledelse i det offentlige
  • Forståelse for tillidsbaseret ledelse som ledelsespraksis
MODULTYPE Valgfrit modul
FAGKOORDINATOR Steen Vallentin, Lektor, Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School
TIDSPUNKT 7/11, kl. 9.00-17.00
28/11, kl. 9.00-17.00
5/12, kl. 9-00-13.00
STED Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN Synopsis 3-5 sider. Mundtlig eksamen (30 min. inkl. censur).
Aflevering d. 3. januar 2019
Mundtlig eksamen: 22/1, 23/1 og 24/1 2019
ECTS-POINT 3 ECTS/20 konfrontationstimer
PRIS 10.000 kr. + udgifter til materialer

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 03/04/2018