Strategisk ledelse

Kompleksitet, uforudsigelighed og krydspres præger mange organisationer. Behovet for at analysere komplekse problemstillinger og udvikle meningsfuld strategi har aldrig været større.

DIT UDBYTTE

 • Overblik over typer af strategi og strategiprocesser
 • Evne til at indgå i strategiske drøftelser
 • Analytisk tilgang til komplekse og usikre situationer
 • Evne til at reflektere over forskellige strategiske perspektiver
 • Skabe impact ved at sammensætte et relevant strategimix
 • Handlekraft til at omsætte strategi til handling

Offentlige ledere skal skabe værdi i en hverdag med mange modsatrettede hensyn og krav. Det kræver forståelse, evnen til at se forskellige perspektiver og handlekraft til at skabe forandringer. Strategisk ledelse er relevant for dig, hvis du vil forstå, hvilke muligheder forskellige strategiske perspektiver åbner for.

Du får overblik over forskellige tilgange til strategi i offentlige organisationer, du tilegner dig teoretiske og praktiske færdigheder og du lærer at sammensætte det rette strategimix, balancere modsatrettede krav i omverdenen og i organisationen.

Strategisk ledelse er bygget op omkring forståelse af strategiprocesser, skift i perspektiver og at du kan omsætte din analyse til egen praksis. Du får den nødvendige forståelse af teorier om strategisk arbejde i offentlige organisationer. Du skærper din evne til at skifte mellem forskellige perspektiver for at kunne se, hvordan ethvert tilvalg af et strategisk perspektiv samtidig er et fravalg af den mulighed og handlekraft, der følger med et alternativt perspektiv. Endelig handler Strategisk ledelse om at omsætte forståelsen af hvert perspektiv til konkret analyse og forslag til transformerende handling.

TEMAER

 • Opbygge bred strategiforståelse
 • Overblik over strategiprocesser
 • Forstå krydspres og legitimitet
 • Meningsskabelse i strategi- og forandringsprocesser
 • Strategi, netværk og mobilisering af ressourcer

LÆRINGSFORM

Undervisningen veksler mellem traditionel forelæsning, gruppearbejde, drøftelser med andre offentlige ledere og egen forberedelse med udgangspunkt i egen ledelsespraksis, som også lægger op til den skriftlige projektrapport.

OBS! På dele af modulet vil undervisningen foregå på engelsk, da den ene gennemgående underviser, Alan Irwin, underviser på engelsk. Alan Irwin er bosiddende i Danmark, han forstår og taler fint dansk.
 

TYPE Kernefag
TEMAGRUPPE Forandring
FAGKOORDINATOR Niels Thyge Thygesen, lektor, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School
TIDSPUNKT

HOLD LA
16/8, 23/8, 30/8, 7/9
Alle dage kl. 9-17.

HOLD LB (oprettes kun ved nok tilmeldte)
31/8, 7/9, 21/9, 28/9
Alle dage kl. 9-17.

STED CBS, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN

Projektrapport på 10-15 sider. Mundtlig eksamen (30 min. Inkl. votering).

HOLD LA
Aflevering d. 24. september kl. 12.00
Mundtlig eksamen: d. 4., 5. og 6. oktober

HOLD LB
Aflevering: 14. oktober
Mundtlig eksamen: 1., 2. og 3. november

ECTS-POINT 5 ECTS/32 konfrontationstimer
PRIS 17.000 kr. + udgifter til materialer


 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 13/04/2021