Samfundsvidenskabelig metode

Dette valgfrie modul har fokus på de metodologiske sider af skrivningen af samfundsvidenskabelige opgaver, ikke mindst masterafhandlingen.

FORMÅL OG INDHOLD

Dette valgfrie modul har fokus på de metodologiske sider af skrivningen af samfundsvidenskabelige opgaver, ikke mindst masterafhandlingen. Du får et overblik over forskningsprocessens forskellige dele og deres indbyrdes sammenhænge. Vi diskuterer, hvordan man oversætter ledelsesproblemer til spørgsmål, der lader sig undersøge akademisk og empirisk.
Faget behandler konkrete ’how to’ spørgsmål relateret til masterprojektet. Samtidig vil modulet også introducere nogle videnskabsteoretiske begreber for at kvalificere forståelsen for sammenhænge mellem projektets elementer. Modulet handler således både om, hvordan man konkret går til værks i sit projektarbejde og om de videnskabsteoretiske aspekter, dette projektarbejde rummer.

Vi tager afsæt i projektarbejdets forskellige elementer – problemformulering, indsamling og analyse af relevante data og teoriers rolle i analyseprocessen. Vi går i dybden med de enkelte elementer og med deres indbyrdes sammenhæng og behandler spørgsmål som: Hvilke typer data muliggør en besvarelse af min problemformulering? Hvordan får jeg teori og data til at spille sammen på en konstruktiv måde i analysearbejdet? Metoder er ikke teoriuafhængige, så hvilke forhold er der mellem teori – metode – empiri (videnskabsteoretisk og i konkrete analyser)? Ud fra hvilke kriterier vurderer vi kvaliteten af vores undersøgelser?

Vi kommer også til at arbejde med konkrete kvalitative metoder såsom interviews, observation og dokumentstudier.

CENTRALE TEMAER

  • Kvalitativ dataindsamling.
  • Kvalitative analyser og teoriers rolle i analysearbejdet.
  • Videnskabsteoretiske refleksioner over metodevalg.
  • Ledelsesproblemer og vidensproblemer.
  • Kvalitetskriterier i kvalitative undersøgelser.

DIT UDBYTTE

  • Viden om konkrete kvalitative metoder til dataindsamling og analyse.
  • Viden om videnskabsteoretiske perspektiver og kvalitetskriterier.
  • Kompetence til at arbejde med relationen mellem ledelsesproblemer og vidensproblemer.
  • Kompetence til at designe et solidt undersøgelsesdesign.

 

MODULTYPE Valgfrit modul
TEMAGRUPPE Metode
FAGKOORDINATOR Morten Knudsen, Lektor, Institut for organisation, Copenhagen Business School
Lise Justesen, Lektor, Institut for organisation, Copenhagen Business School
TIDSPUNKT

HOLD LA:
27/10, 17/11, 24/11, 8/12. Alle dage kl. 9.00-17.00.

HOLD LB:
18/11, 25/11, 9/12, 16/12. Ale dage kl. 9.00-17.00.
*OBS! Datoerne på hold LB overlapper med datogruppe 5.

STED Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN

Synopsis 3-5 sider. Mundtlig eksamen (30 min. inkl. censur).
Aflevering d. 5. januar 2021
Mundtlig eksamen:
HOLD LA: 20., 21. og 22. januar 2021
HOLD LB: 25. og 26. januar 2021

ECTS-POINT 6 ECTS/32 konfrontationstimer
PRIS 20.000 kr. + udgifter til materialer

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 12/08/2020