Samfundsvidenskabelig metode

Faget har fokus på metode i udarbejdelsen af samfundsvidenskabelige opgaver.

DIT UDBYTTE

  • Viden om konkrete kvalitative metoder til dataindsamling og analyse.
  • Indsigt i videnskabsteoretiske perspektiver og kvalitetskriterier.
  • Evne til at arbejde med relationen mellem ledelsesproblemer og vidensproblemer.
  • Kompetence til at designe et solidt undersøgelsesdesign.

Du får et overblik over forskningsprocessens forskellige dele og deres indbyrdes sammenhænge. Vi diskuterer, hvordan man oversætter ledelsesproblemer til spørgsmål, der lader sig undersøge akademisk og empirisk.

Faget behandler konkrete ’how to’ spørgsmål relateret til masterprojektet. Samtidig vil faget også introducere nogle videnskabsteoretiske begreber for at kvalificere forståelsen for sammenhænge mellem projektets elementer. Faget handler således både om, hvordan man konkret går til værks i sit projektarbejde og om de videnskabsteoretiske aspekter, dette projektarbejde rummer.

Vi tager afsæt i projektarbejdets forskellige elementer – problemformulering, indsamling og analyse af relevante data og teoriers rolle i analyseprocessen. Vi går i dybden med de enkelte elementer og med deres indbyrdes sammenhæng og behandler spørgsmål som: Hvilke typer data muliggør en besvarelse af min problemformulering? Hvordan får jeg teori og data til at spille sammen på en konstruktiv måde i analysearbejdet? Metoder er ikke teoriuafhængige, så hvilke forhold er der mellem teori – metode – empiri (videnskabsteoretisk og i konkrete analyser)? Ud fra hvilke kriterier vurderer vi kvaliteten af vores undersøgelser?

Vi kommer også til at arbejde med konkrete kvalitative metoder såsom interviews, observation og dokumentstudier. 

TEMAER

  • Kvalitativ dataindsamling
  • Kvalitative analyser og teoriers rolle i analysearbejdet
  • Videnskabsteoretiske refleksioner over metodevalg
  • Ledelsesproblemer og vidensproblemer
  • Kvalitetskriterier i kvalitative undersøgelser

LÆRINGSFORM

Undervisningen vil forme sig som en kombination af oplæg, øvelser og mindre skriftlige oplæg, som kan være forarbejde til den afsluttende synopsis.

FAGTYPE Valgfag
TEMAGRUPPE Metode
FAGKOORDINATOR Morten Knudsen, Lektor, Institut for organisation, Copenhagen Business School
Lise Justesen, Lektor, Institut for organisation, Copenhagen Business School
TIDSPUNKT

D. 12/11, 25/11, 2/12, 16/12

Alle dage kl. 9-17

STED Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN

Synopsis på 3-5 sider med en afsluttende mundtlig eksamen på 30 minutter.


Aflevering d. 5. januar 2022
Mundtlig eksamen d. 19/1, 20/1 og 21/1 2022

ECTS-POINT 6 ECTS/32 konfrontationstimer
PRIS 20.000 kr. + udgifter til materialer

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 26/03/2021