Master of Public Governance

Samarbejdspartnere

MPG har en række væsentlige samarbejdspartnere, som på forskellig vis bidrager til uddannelsens indhold og kvalitet. Dem kan du læse mere om her.

MPG's samarbejdspartnere

Samarbejdet tæller både faglige interessenter i form af andre uddannelsesinstitutioner samt repræsentanter fra erhvervslivet i vores rådgivende aftagerpanel.

Københavns Universitet
MPG opstod som et samarbejde mellem CBS og Københavns Universitet om at udbyde uddannelsen. De to universiteter har i forening varetaget ansvaret for faglighed, kvalitet og løbende udvikling af uddannelsen, og KU’s undervisere udbyder både kernefag og valgfag på MPG.

Hertie School of Governance, Berlin
MPG’s mangeårige udvekslingsaftale med Hertie School of Governance i Berlin gør det muligt for vores deltagere at følge valgfag på skolen i Berlin.

University of Edinburgh
Gennem de seneste to år har MPG haft et samarbejde med University of Edinburgh, hvor vores studerende tilbydes en tredages sommerskole, som afvikles på universitetet i Edinburgh.

MPG's aftagerpanel - uddannelsens rådgivende panel
På MPG arbejder vi hele tiden på at tilpasse og forbedre uddannelsen, og derfor er det vigtigt for os at have et aktivt aftagerpanel, vi løbende kan sparre med. To gange årligt inviterer vi vores aftagerpanel til arbejdsmøder med henblik på at diskutere og udvikle uddannelsen, så den forbliver relevant for offentlige ledere og de udfordringer, de står overfor. MPG’s aftagerpanel består af ledere fra både medlemsorganisationer og den offentlige sektor. Det er vigtigt for os, at vores aftagerpanel er nuanceret og bredt forankret i den offentlige sektor.

MPG’s aftagerpanel består af:

 • Adam Wolf, Direktør, Danske Regioner
 • Anne Kirstine Damsager, Direktør, Center for HR og Uddannelse
 • Bente Sorgenfrey, Næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Erik Kjærgaard Andersen, Koncerndirektør, Holbæk Kommune
 • Henrik Ryberg, Kontreadmiral, chef for Forsvarsakademiet, Forsvarsakademiet
 • Jan Bjørn, Rektor, Politiskolen
 • Lars Qvistgaard, Formand, Akademikerne
 • Lau Svendsen-Tune, Kommunaldirektør, Vordingborg Kommune
 • Leif Panduro Jensen, Koncerndirektør, Region Sjælland
 • Marie Munk, Økonomidirektør, Det Kgl. Teater
 • Martin Magelund Rasmussen, Centerdirektør, Rigshospitalet
 • Peter Stensgaard Mørch, Departementschef, Finansministeriet
 • Pia Kopke, Vicedirektør for IT, medico og telefoni, Region Hovedstaden
 • Sophus Garfiel, Departementschef, Social- og Indenrigsministeriet
 • Svend Særkjær, Regionsdirektør, Region Hovedstaden
Sidst opdateret: Master of Public Governance // 09/03/2021

Kontakt MPG sekretariatet

Copenhagen Business School
Dalgas Have 15, SV080
2000 Frederiksberg
Tlf.: 3815 3633
Email: mpg@cbs.dk