Master of Public Governance

Samarbejdspartnere

MPG har en række væsentlige samarbejdspartnere, som på forskellig vis bidrager til uddannelsens indhold og kvalitet. Dem kan du læse mere om her.

MPG's samarbejdspartnere

Samarbejdet tæller både faglige interessenter i form af andre uddannelsesinstitutioner samt repræsentanter fra erhvervslivet i vores rådgivende aftagerpanel.

Københavns Universitet
MPG opstod som et samarbejde mellem CBS og Københavns Universitet om at udbyde uddannelsen. De to universiteter har i forening varetaget ansvaret for faglighed, kvalitet og løbende udvikling af uddannelsen, og KU’s undervisere udbyder både obligatoriske og valgfrie moduler på MPG.

RUC
Undervisere fra Roskilde Universitet har gennem flere år udbudt valgfri moduler på MPG og bidraget til diversiteten i vores valgfagsudbud.

Hertie School of Governance, Berlin
MPG’s mangeårige udvekslingsaftale med Hertie School of Governance i Berlin gør det muligt for vores deltagere at følge valgfri moduler på skolen i Berlin.

University of Edinburgh
Gennem de seneste to år har MPG haft et samarbejde med University of Edinburgh, hvor vores studerende tilbydes en tredages sommerskole, som afvikles på universitetet i Edinburgh.

MPG's aftagerpanel - uddannelsens rådgivende panel
På MPG arbejder vi heel tiden på at tilpasse og forbedre uddannelsen, og derfor er det vigtigt for os at have et aktivt aftagerpanel, vi løbende kan sparre med. To gange årligt inviterer vi vores aftagerpanel til arbejdsmøder med henblik på at diskutere og udvikle uddannelsen, så den forbliver relevant for offentlige ledere og de udfordringer, de står overfor. MPG’s aftagerpanel består af ledere fra både medlemsorganisationer og den offentlige sektor. Det er vigtigt for os, at vores aftagerpanel er nuanceret og bredt forankret i den offentlige sektor, og senest i 2018 har vi revideret aftagerpanelet og rekrutteret en række nye medlemmer.

MPG’s aftagerpanel består af:

Adam Wolf, Direktør, Danske Regioner
Bente Sorgenfrey, Næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation
Erik Johansen, Leder af Politiskolen, Rigspolitiet, Koncern HR
Erik Kjærgaard Andersen, Koncerndirektør, Holbæk Kommune
Henrik Ryberg, Kontreadmiral, chef for Forsvarsakademiet, Forsvarsakademiet
Lars Qvistgaard, Formand, Akademikerne
Lau Svendsen-Tune, Kommunaldirektør, Vordingborg Kommune
Leif Panduro Jensen, Koncerndirektør, Region Sjælland
Marie Munk, Økonomidirektør, Det Kgl. Teater
Martin Magelund Rasmussen, Centerdirektør, Rigshospitalet
Peter Stensgaard Mørch, Departementschef, Finansministeriet
Pia Kopke, Vicedirektør for IT, medico og telefoni, Region Hovedstaden
Poul Taankvist, Direktør, Moderniseringsstyrelsen
Solvejg Schultz-Jakobsen, Sekretariatschef, KL
Sophus Garfiel, Departementschef, Social- og Indenrigsministeriet

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 23/03/2020

Kontakt MPG sekretariatet

Copenhagen Business School
Dalgas Have 15, SV080
2000 Frederiksberg
Tlf.: 3815 3633
Email: mpg@cbs.dk