Resultatorienteret lederskab

Bliv bedre til at bidrage til den offentlige virksomheds succes gennem fokuseret udvikling af menneskelige ressourcer, vaner, og rutiner, i relation til den overordnede strategiske værdiskabelse, som organisationen skal levere.

OBS! Dette fag har skiftet navn fra Strategisk HRM til Resultatorienteret lederskab

DIT UDBYTTE

  • Stærkere kompetencer inden for ledelse gennem kerneopgaven og  strategisk selvledelse
  • Bevidsthed om, hvad der giver værdi for din organisations aftagere, og hvordan du kan opbygge din organisations strategiske kapabilitet til at imødekomme disse værdibehov
  • Du bliver klogere på din egen ledelsesrolle og egne ledelsesvaner og hvordan de påvirker den måde, du udøver ledelse på
  • Få klarhed over den værdiskabelse de som leder skal levere

Som leder skal du, gennem dit arbejde med mennesker og processer, være i stand til at levere på organisationens kerneopgave. Helt konkret betyder det at vi i faget sætter fokus på, hvordan du skaber resultater ved at omsætte indsigt i interessenternes forståelse af kerneopgave,   så du bedre kan tage ansvar for værdiskabelse i organisationen.

TEMAER

  • Organisationens værdiskabelse udefra og ind
  • Kortlægning og udvikling af organisationens kapabiliteter og organisatoriske rutiner
  • Ledelse af medarbejdere, som leder sig selv
  • Forståelse for egen lederrolle i en offentlig virksomhedskontekst

LÆRINGSFORM

Undervisningen veksler mellem traditionel forelæsning, gruppearbejde, drøftelser med andre offentlige ledere og egen forberedelse med udgangspunkt i egen ledelsespraksis, som også lægger op til den skriftlige projektrapport.

TYPE Kernefag
TEMAGRUPPE Organisation
FAGKOORDINATOR Michael Pedersen, lektor, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School
TIDSPUNKT
7/9, 14/9, 21/9, 28/9
Alle dage kl. 9-17.
STED CBS, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN Projektrapport på 10-15 sider. Mundtlig eksamen (30 min. Inkl. votering).
Aflevering d. 14. oktober kl. 12.00
Mundtlig eksamen: d. 4. og 5. november
ECTS-POINT 5 ECTS/32 konfrontationstimer
PRIS 17.000 kr. + udgifter til materialer

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 13/04/2021